Selvbetjening og tidsbestilling

Ny Bekendtgørelse vedr. besøgsrestriktioner på sociale botilbud

Social- og Indenrigsministeriet har den 13. maj 2020 orienteret kommunerne om, at der nu lempes på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder bl.a., at alle borgere senest 20. maj kan modtage besøg på botilbud i begrænset omfang. Besøgene skal i udgangspunkt foregå på tilbuddenes udearealer. Det er den lokale ledelse på de enkelte tilbud, som med inddragelse af beboeren udpeger besøgspersonerne (1-2 stk.) og tilrettelægger besøgene på en forsvarlig måde. Lempelserne skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer. Retningslinjerne vil bl.a. fastsætte tidsramme for besøgenes varighed, hyppighed og tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg.

På baggrund af de udmeldte sundhedsfaglige retningslinjer og den lokale indretning på de enkelte tilbud udarbejdes der nu nærmere vejledning for besøg på de enkelte tilbud. Så snart dette er på plads vil besøg under de ændrede vilkår være muligt. Der vil sandsynligvis blive tale om at nogle tilbud bliver klar til at modtage besøgene før andre i perioden frem til 20. maj.

Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU)

Genåbningen af den særligt tilrettelagte undervisning (STU) skal ske d. 18. maj. Genåbningen af STU skal ske på en sundhedsforsvarlig måde, hvor vi fortsat skal følge sundhedsmyndighedernes vejledning om afstand, hygiejne mm. Der forventes udmeldt specifikke retningslinjer inden ugens udgang. Når vi konkret ved hvordan genåbningen af STU skal foregå, vil alle elever blive kontaktet.

Genåbning af sociale dagtilbud

Fra regeringens side er der allerede under Fase 1, jf. den politiske aftale mellem regeringen og folketingets partier, sendt signaler om, at de forskellige typer af dagtilbud indenfor voksensocialområdet kan arbejde hen mod en genåbning – forudsat at de sundhedsfaglige retningslinjer følges. Disse – for socialområdet specifikke retningslinjer - forventes ifølge Kommunernes Landsforening udmeldt snarest. Så snart de foreligger igangsættes en kontrolleret genåbning. 

 

 

Har du brug for at få fat på alkoholrådgivningen eller voksenrådgivningen, kan du ringe til dem på:

 

Alkoholrådgivning: 89 70 47 00

 

Voksenrådgivning: 23 24 97 28

Hvis du er hjemløs og har mistanke om, at du er smittet med corona-virus, skal du ringe til den lokale læge eller lægevagt. Hvis du ikke er klar over, hvilken læge du er tilknyttet, kan du ringe til de regionale lægevagter – i Region Midt 70 11 31 31

Som udgangspunkt er en hjemløs tilknyttet den kommune, som vedkommende modtager sociale eller økonomiske ydelser fra. Hvis du ikke modtager ydelser fra en kommune, kan du henvende dig til den kommune, hvor du aktuelt opholder dig.

Efter henvendelsen vil lægen eller sundhedsvæsenet vurdere, om der er behov for karantæne eller andre foranstaltninger for at behandle eller forhindre udbredelsen af corona-virus. Derefter er det kommunen, der har ansvaret for at hjælpe med evt. karantæne.

Nødberedskabspladser, hvis du er smittet og ikke har en bolig at opholde dig i.

Silkeborg kommune har derfor oprettet 8 nødberedskabspladser på Horsensvej i Salten, der kan tage sig af hjemløse i Silkeborg kommune, der er smittede med COVID-19 og som ikke har en bolig at opholde sig i.

På Horsensvej vil der være en midlertidig lejlighed til rådighed under den nødvendige karantæne. Der vil været et personaleberedskab, der er i samarbejde med beboeren, støtter op om den sundhedsfaglige, sociale og praktiske støtte, der er brug for under sygdomsforløbet. Borgeren tilbydes efterfølgende støtte, når vedkommende er rask igen, og skal fraflytte den midlertidige plads.

Kontakt 80 30 80 30


 

Sidst opdateret