Selvbetjening og tidsbestilling

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje er almindelig tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af en et handicap eller psykisk lidelse

Har du et handicap eller psykisk lidelse som gør at du ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud, findes kommunens tilbud om specialiseret tandpleje.

Du skal visiteres til specialtandplejen af specialtandplejens tandlæge. Hvis det ved visitationen vurderes, at dit behov kan tilgodeses hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du dog ikke blive visiteret til specialtandpleje.

Du kan få hjælp hos specialtandplejen, hvis du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af

• Psykisk udviklingshæmning
• Sindslidelse
• Andet for eksempel indgribende autisme, omfattende cerebral parese og sklerose, social fobi, OCD.

Undersøgelse, forebyggelse og behandling
Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på forebyggelse. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicapvenligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt.

Der er mulighed for at vi, efter nærmere aftale, kan komme ud i institutioner, på bosteder mv. for vejledning og information om tandpleje.

Kvalitetsstandarden kan rekvireres på Dybkær klinikken.

Max 2010 kr. om året (2020-niveau)
Den maksimale egenbetaling 2010,00 kr. om året (2020 priser) for at modtage specialtandpleje. Vi sender en regning til dig sidst på året. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen. Eventuelle udgifter til transport til og fra klinikken skal du selv afholde.

Tilmelding til specialtandpleje
Læger, tandlæger, pædagoger og andre fagpersoner kan henvise til visitation.
Det foregår ved at udfylde henvisningsblanketten. Tryk på link. Blanketten sendes via EDI eller sikker post:

sikkerpost.tandplejen@silkeborg.dk

Emne: Specialtandpleje henvisning.

Du vil derefter blive indkaldt til en visitation.

Link til Specialtandplejen

Yderligere oplysninger og adresse

Den kommunale specialtandpleje
Dybkærskolens tandklinik
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 19 30

Link til Dybkær klinikken