Selvbetjening og tidsbestilling

Specialtandpleje for voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje er almindelig tandpleje til dig, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af en et handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje til voksne med et handicap eller psykisk lidelse

Har du et handicap eller psykisk lidelse kan du benytte kommunens tilbud om specialtandpleje. Du skal visiteres til specialtandpleje af specialtandplejens  tandlæge. Hvis det vurderes ved visitationen, at du uden problemer kan gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du dog ikke blive visiteret til specialtandpleje.

Du kan få hjælp hos specialtandplejen, hvis du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud som følge af betydelig og varig nedsat funktionsevne på grund af

  • Psykisk udviklingshæmning
  • Sindslidelse
  • Andet for eksempel autisme, omfattende cerebral parese og sklerose, social fobi, OCD.

Undersøgelse, forebyggelse og behandling

Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine egne tænder så sunde som muligt. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicapvenligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt. Vi kommer gerne ud i institutioner, på bosteder med mere og giver vejledning og information om tandpleje.

Kvalitetsstandarden kan rekvireres på Dybkær klinikken.

Max 1975 kr. om året

Det maksimale beløb er 1975,00 kr. om året (2019 priser) for at modtage specialtandpleje. Vi sender en regning til dig sidst på året. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen. Eventuel transport til og fra klinikken skal du selv betale.

Tilmelding til specialtandpleje

Læger, tandlæger, pædagoger og andre støttepersoner kan henvise til visitation i den kommunale Specialtandpleje. Det skal være skriftligt. Find tilmeldingsblanketten til specialtandpleje på linket. Adressen, den skal sendes til, står her under.
Derefter indkalder tandlægen dig, og vi vurderer, om du er berettiget til specialtandpleje.

Link til Specialtandplejen

Yderligere oplysninger og adresse

Inger Fryland Jørgensen
Den kommunale specialtandpleje
Dybkærskolens tandklinik
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 19 30

Link til Dybkær klinikken