Selvbetjening og tidsbestilling

Hjælp til børn med handicap og deres forældre

Er du forældre til et handicappet barn, har du og din familie forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til en døgnanbringelse.

Du kan tilbydes hjælp, hvis dit barn har:

  • et betydeligt og varigt handicap. det kan være et fysisk eller et psykisk handicap
  • en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser

Dit barns og din families behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra dit barns handicap og konkrete problemstillinger. Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning og vejledning
  • Hjælp og støtte i og udenfor hjemmet
  • Ledsagelse
  • Økonomisk hjælp
  • Pasningstilbud og skole
  • Aflastning
  • Døgnanbringelser