Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til voksne med handicap

Som voksen med handicap har du forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til botilbud.

Vi kan tilbyde dig hjælp, hvis du har:

  • et betydeligt og varigt handicap. Det kan være et fysisk eller et psykisk handicap
  • en eller flere indgribende kroniske eller langvarige lidelser

Dit behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra dit handicap eller din sygdom og dine konkrete problemstillinger. Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning og vejledning
  • Dag,- aktivitets- og beskæftigelsestilbud
  • Boliger
  • Hjælp og støtte i og udenfor hjemmet
  • Ledsagelse
  • Økonomisk hjælp

Du er velkommen til at kontakte Voksenrådgivningen, hvis du har behov for råd og vejledning i forhold til handicap, psykiske udfordringer eller social problemer.

Voksenrådgivningsteamet er indgangen til Socialafdelingen. Her skabes den første kontakt med dig, og sammen afdækker vi dine behov.

Sammen med dig vil vi vurdere, om du eventuelt vil kunne få glæde af en kontakt til frivillig netværk, Sundhedshuset eller lignende.

Alternativt kan vi også kigge på, om du kan profitere af at blive visiteret til en forebyggende indsats, eller om et mere indgribende tilbud om støtte er nødvendigt.

I denne situation vil du overgå til enten Team for Voksenhandicap eller Team for Socialpsykiatri og Rusmiddel.

Du kan læse mere om Sundhedshuset her

Du kan læse mere om frivilligcenter Silkeborg her