Selvbetjening og tidsbestilling

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til dig der er under 65 år og som på grund af handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer ikke kan opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet på normale vilkår

Hvad er beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud, der giver dig mulighed for at få indhold i din tilværelse og bruge dine evner. Du kan få en beskyttet beskæftigelse i et beskyttet værksted med tilknytning til andre tilbud, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Arbejdets karakter og indhold er meget forskellig og kan tilpasses specielt til dig. Det kan for eksempel være pakke- eller montageopgaver, opgaver i en servicefunktion eller en kombination imellem arbejde, undervisning og fritidsaktiviteter eller andet.

Hvem kan få beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til dig, som på grund af handicap, psykisk sygdom eller svære sociale problemer har en begrænset arbejdsevne. Det kan for eksempel være hvis du:

  • ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked
  • ikke kan opnå aftalebaserede skånejob eller fleksjob med løntilskud
  • modtager en social pension

Hvordan får jeg beskyttet beskæftigelse

For at få beskyttet beskæftigelse skal du kontakte Socialafdelingen. Her vil du få kontakt til en rådgiver, som vil give dig råd og vejledning i forhold til, om du kan få beskyttet beskæftigelse.