Selvbetjening og tidsbestilling

Tilbud til voksne med psykisk sygdom og/eller misbrug

Har du en psykisk sygdom, angst eller er du psykisk sårbar, så har du forskellige muligheder for at få hjælp og støtte. Hjælpen og støtten vurderes og tilpasses altid efter dit behov og kan spænde fra rådgivning til et botilbud.

Du kan tilbydes hjælp hvis du har:

  • en psykisk sygdom - herunder hvis du har angst eller er psykisk sårbar.

Dit behov for hjælp og støtte vurderes individuelt ud fra din sygdom og dine konkrete problemstillinger. Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning og vejledning
  • Dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud
  • Botilbud
  • Hjælp og støtte i og udenfor hjemmet
  • Økonomisk hjælp

Du er velkommen til at kontakte Voksenrådgivningen, hvis du har behov for råd og vejledning i forhold til handicap, psykiske udfordringer eller social problemer.

Voksenrådgivningsteamet er indgangen til Socialafdelingen. Her skabes den første kontakt med dig, og sammen afdækker vi dine behov.

Sammen med dig vil vi vurdere, om du eventuelt vil kunne få glæde af en kontakt til frivillig netværk, Sundhedshuset eller lignende.

Alternativt kan vi også kigge på, om du kan profitere af at blive visiteret til en forebyggende indsats, eller om et mere indgribende tilbud om støtte er nødvendigt.

I denne situation vil du overgå til enten Team for Voksenhandicap eller Team for Socialpsykiatri og Rusmiddel.

Du kan læse mere om Sundhedshuset her

Du kan læse mere om frivilligcenter Silkeborg her