Selvbetjening og tidsbestilling

Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til dig, med handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer. Tilbuddene kan være meget forskellige og tager udgangspunkt i dine særlige behov.

Hvad er et aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud giver dig mulighed for at få indhold i tilværelsen og deltage i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan være et åbent tilbud for alle eller et tilbud med visitation.

Tilbuddet kan også indeholde aktiverende støtte og træning i dagligdags funktioner.

Har du en psykisk sygdom eller har du særlige sociale problemer kan tilbuddet have en mere støttende karakter, der kan styrke dine muligheder for at komme dig.

Tilbuddet kan kombineres med andre tilbud som for eksempel specialundervisning, rådgivning eller efterbehandling af alkohol eller misbrug. 

Hvem kan få et aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud er et tilbud til dig med handicap, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer.

Hvordan får jeg et aktivitets- og samværstilbud

For at få et aktivitets- og samværstilbud skal du kontakte Socialafdelingen. Her vil du få kontakt til en rådgiver, som vil give dig råd og vejledning i forhold til om du kan få et aktivitets- og samværstilbud.