Selvbetjening og tidsbestilling

Bostøtte

Bostøtte er et tilbud til dig med psykisk sygdom eller svære sociale problemer. Tilbuddet består af en lang række forskellige typer af hjælp og støtte.

Hvad er bostøtte

Bostøtte består af en lang række forskellige typer af hjælp og støtte. Der kan blandt andet være tale om:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder, for eksempel at klæde sig på eller spise selv
  • udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, for eksempel i for af hjælp til at skabe struktur i dagligdagen eller opretholde sociale netværk
  • hjælp til indkøb
  • hjælp til at håndtere egen økonomi
  • forebyggende og støttende rådgivning i forhold til sociale, praktiske og personlige forhold
  • ledsagelse til for eksempel læge eller fritidsaktiviteter
  • omsorg

Hvem kan få bostøtte 

Bostøtte er et tilbud til dig, der på grund psykisk sygdom eller svære sociale problemer, har behov for hjælp og støtte.

Om du er berettiget til bostøtte afhænger altid af en vurdering af dine forhold. Både i forhold til de opgaver, du ikke selv kan klare, og i forhold til eventuel anden hjælp, du får.

Bostøtte vil kunne gives uanset, om du bor i et botilbud, bofællesskab, selvstændig bolig eller andet. Din bolig er derfor ikke afgørende for, om du kan få hjælpen.

Hvordan får jeg bostøtte

For at få bostøtte eller hjemmevejledning skal du kontakte Socialafdelingen. Her vil du få kontakt til en rådgiver, som vil give dig råd og vejledning i forhold til om du kan få bostøtte eller hjemmevejledning.