Selvbetjening og tidsbestilling

Afregning af tilskud

Alle aftenskoler, der modtager tilskud fra Silkeborg Kommune, skal kunne vise et regnskab herfor.

Hvis jeres aftenskole har modtaget tilskud fra Silkeborg Kommune, skal I kunne vise et regnskab over tilskuddet.

For regnskabsåret 2020 skal I senest 1. april 2019 sende regnskabet over tilskuddet til Kultur- og Fritidsafdelingen

Alle aftenskoler skal udfylde

  •  Regnskabsskemaet "tilskud til undervisning"
  • "Tjekliste til revisor"

Skemaerne nedenfor skal I kun udfylde og aflevere, hvis jeres aftenskole har haft udgifter hertil.

  • Regnskabsskema (10 % puljen)
  • Regnskabsskema (fleksible tilrettelæggelsesformer)
  • Regnskabsskema (lokaletilskud)

Ovennævnte skemaer finder I under selvbetjeningsløsningen.

Retningslinjer og vejledninger