Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalefordeling

Alle aftenskoler i Silkeborg Kommune har mulighed for at benytte kommunale lokaler til undervisning.

Information vedrørende lokalefordeling

Ønsker I at låne kommunale klasse- og faglokaler for et helt skoleår på:

  • Balleskolen
  • Hvinningdalskolen
  • Langsøskolen
  • Sejs Skole (har dog ingen lokaler i skoleåret 2017/2018)
  • Sølystskolen Gran Allé
  • Vestre Skole

Kontakt Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Oversigt over lokaler på ovenstående skoler (pdf)

Ønsker I at låne kommunale klasse- og faglokaler på de øvrige skoler i kommunen, så kontakt den pågældende skole direkte. 

Folkeskolerne i Silkeborg Kommune

Ønsker I at låne klasse- og faglokaler til enkelte eller få dages undervisning, så kontakt den pågældende skole direkte. 

Folkeskolerne i Silkeborg Kommune

Det kan forekomme, at Den Kreative Skole har ledige lokaler – primært I dagtimerne. Ønsker I information om lån af disse, så kontakt Den Kreative Skole. 

Den Kreative Skole