Selvbetjening og tidsbestilling

Øvrige skemaer

Aftenskoler, der modtager tilskud fra kommunen, har pligt til at oplyse kommunen om deltagere fra andre kommuner.

Find relevante skemaer

Har jeres aftensskole deltagere fra andre kommuner, så skal I huske at sende oplysningerne til Kultur- og Borgerserviceafdelingen om det.

Deltagerliste til aftensskoler med deltagere udenfor Silkeborg Kommune

Skema for deltagere fra andre kommuner finder I under selvbetjeningsløsningen.

Husk, at I skal udfylde ALLE felter i skemaet. Det gælder for alle aftenskoler, og er I i tvivl om, hvad der skal stå i felterne, er I velkomne til at kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Registrerer I deltagerne elektronisk, kan I i stedet for at udfylde skemaet, sende et systemudtræk til Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Det er vigtigt, at alle de oplysninger, der fremgår af skemaet også er med på systemudtrækket.

Silkeborg Kommune kan udbetale løn for aftenskoler
Silkeborg Kommune kan tilbyde at udbetale løn til aftenskolens lærere og ledere, hvis I ønsker det. Tilbuddet gælder for aftenskoler, der ikke er medlem af en landsdækkende organisation.

Ønsker jeres aftenskole, at Silkeborg Kommune skal udbetale lønnen, skal I udfylde og sende ansættelsesskemaet til Organisations- og Personaleafdelingen.

Skemaet skal I udfylde for hver ansættelse, og I kan finde det under selvbetjeningsløsningen. 

Vejledning i at udfylde ansættelsesskemaet (pdf)

Organisations- og Personaleafdelingen
Mette Riemenschneider
E-mail: Mette.Riemenschneider@silkeborg.dk
Tlf.: 20 97 62 04