Selvbetjening og tidsbestilling

Erklæring om indhentelse af børneattest

Modtager din forening tilskud eller låner/lejer lokaler af Silkeborg Kommune, skal I erklære, at I indhenter børneattester på foreningens ledere.

To børn i en tunnel

Sådan skal I gøre

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der modtager tilskud eller låner/lejer lokaler af Silkeborg Kommune, skal én gang om året sende en erklæring til Kultur- og Borgerserviceafdelingen om, at de henter børneattester på foreningens ledere med flere.

Ansøgningsskemaet til aktivitetstilskud og lokaletilskud indeholder en rubrik til afkrydsning for erklæring om børneattester. I skal på selve skemaet krydse af og dermed erklære, at foreningen overholder loven om børneattester, og behøver således ikke at gå ind under selvbetjeningsløsningen.

Foreninger, der ikke søger om tilskud, men bruger kommunale lokaler, herunder blandt andet idrætshaller, skal gå ind på selvbetjeningsløsningen for at komme med en erklæring om indhentelse af børneattester.

For indeværende år skal I sende erklæringen til Kultur- og Borgerserviceafdelingen senest 1. april.