Selvbetjening og tidsbestilling

Boost til kulturlivet

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har afsat midler til at understøtte kulturlivet i Silkeborg Kommune som følge af de ekstraordinære udfordringer, som Corona-krisen har medført. Midlerne skal fungere som et boost, med henblik på at få kulturlivet hurtigt tilbage på fuld damp.

 

 

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har (5. maj 2020) i forlængelse af en beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget afsat 935.000 kr. til at understøtte kulturlivet i Silkeborg Kommune som følge af de ekstraordinære udfordringer, som Corona-krisen har medført. Midlerne skal fungere som et boost, med henblik på at få kulturlivet hurtigt tilbage på fuld damp. Således skal midlerne ikke anvendes til at dække tabt indtjening og drift i øvrigt. 

Opdatering 5. oktober 2020:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at supplere midlerne til Kulturboost-initiativet med yderligere 350.000 kr. og forlænge ordningen til udgangen af 2020. Forlængelsen sker på baggrund af tilbagemeldinger fra kulturaktører i Silkeborg, som ser positivt på kulturboost-initiativet samt en vurdering af at forlængelsen af kulturboost-puljerne vil bidrage positivt til kulturlivet i Silkeborg Kommune .

Midlerne er samlet i én kulturboost-pulje og kan søges af alle aktører. De frigives efter ansøgning som beskrevet herunder. 

Hvordan ansøger man?

Ansøgning til ekstraordinære aktivitetspuljer – klik på "Søg om kulturboostmidler" i den grønne selvbetjeningsløsning. Husk at vedhæfte budget. Ansøgninger behandles løbende.

Behandling af ansøgninger

Ansøgninger behandles løbende og der vil blive givet tilsagn eller afslag indenfor maksimalt 10 hverdage efter modtagelse af ansøgningen. Ved behov for uddybning eller yderligere afklaring vedrørende ansøgning kan sagsbehandling forlænges. Ansøgninger kan tildeles færre midler end det oprindeligt ansøgte. Her vil det være op til ansøger at give en tilbagemelding på om ansøger fortsat ønsker at gennemføre arrangementet eller aktiviteten.

Behandling og vurdering af ansøgninger foretages af:

 • Rune Kristensen, Næstformand i Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
 • Bente Refslund, Kultur-, fritids- og idrætsudvalget
 • John Bøgelund Frederiksen, Kultur- og borgerservicechef

Når der er givet tilsagn om støtte svarende til de respektive puljers størrelse indstilles kulturboost-initiativet. Hvis der gives tilsagn om støtte udbetales beløbet umiddelbart i forlængelse heraf, dvs. forud for afholdelsen.

Regnskab for brugen af tildelte midler indsendes til Silkeborg Kommune (til økonomikonsulent Camilla.Bogeskov@silkeborg.dk) umiddelbart efter arrangementet/aktiviteten. Heri forventes en synliggørelse af hvordan tilskuddet er brugt.

Der kan søges om støtte til

Der kan søges om støtte til kunst- og kulturaktiviteter som for eksempel:

 • Boost og fremme af allerede planlagte aktiviteter
 • Nye tiltag og arrangementer der booster kulturlivet med afsæt i Corona-situationen
 • Arrangementer og events
 • Kunstudstillinger, teaterforestillinger, danseforestillinger mv.

Der kan ikke søges om støtte til tabt omsætning grundet COVID-19. Det er ansøgers ansvar at støttede aktiviteter overholder aktuelle retningslinjer og forholdsregler vedrørende COVID-19. Herunder restriktioner i forhold til forsamlingsstørrelser med videre.

Hvem kan søge støtte?

Ansøgere kan være:

 • En forening med vedtægter der er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • En fond med vedtægter der er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • En institution der er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • Selvstændige udøvende kunstnere der er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • Skoler, plejehjem, daginstitutioner mv. der er hjemmehørende i Silkeborg Kommune

Kriterier for tildeling af kulturmidler

Aktiviteten skal foregå i Silkeborg Kommune.