Selvbetjening og tidsbestilling

Børnekultur Silkeborg

Her finder du rammer og værdier for vores indsats på børnekulturområdet.

Børn danser

Vi er et formidlings- og udviklingskontor og beskæftiger os hovedsageligt med at understøtte og udvikle børns for at deltage i kulturlivet,- som medproducerende, skabende og som tilskuere.

Vi arbejder med sparring, udvikling, formidling, netværk og projektudvikling.

Vi samarbejder direkte med praksisfeltet omkring konkrete projekter og naturligvis med kommunens mange kulturudbydere. Blandt andet i sammenhæng med læringsplatformen UD&LÆR.

På afdelingsniveau samarbejder vi på tværs af afdelingerne og i særlig grad med Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen i et mangeårigt og formaliseret samarbejde i regi af Samarbejdsforum for Børnekultur. Vi har ligeledes samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen vedrørende børnerettede byrumsprojekter og anlæg.

Fra 2017 og frem til 2024 arbejder vi på med baggrund i vores Børnekulturstrategi og de dertilhørende handleplaner, som har følgende indsatsområder:

  • Tværfaglige netværk og partnerskaber
  • Synlighed 
  • De lokale miljøer som kulturelle læringsrum 
  • Videndeling og opkvalificering af lærere og pædagoger 
  • Børnekultur for og med børnefamilier

Hvad enten du er pædagog, lærer, kulturarbejder eller privatperson er du altid velkommen til at kontakte kulturkonsulent Nina Mølgaard Knappe.