Selvbetjening og tidsbestilling

Lokalhistoriske arkiver

Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune blev stiftet som et forum for samarbejde grundet kommunesammenlægningen i 2007.

Silkeborg Arkiv

Hostrupsgade 41A
8600 Silkeborg 
Silkeborg Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommune

Skovvejen 6
8883 Gjern 
Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Gjern Kommune

Museum Silkeborg Lokalarkiv Blicheregnen

Blichersvej 30, Thorning
8620 Kjellerup
Blicheregnens Lokalhistoriske Arkiv

Egnsarkivet for tidligere Them Kommune

Østervang 1
8654 Bryrup
Egnsarkivet for tidligere Them Kommune

Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune

Samrådet sørger for at koordinere indsatsen på arkivområdet, og arbejder blandt andet med at opbygge fælles standarder for registrering af arkivernes samlinger.

Vedtægter for Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver i Silkeborg Kommune