Selvbetjening og tidsbestilling

Kulturpolitik, handleplaner og aftaler

Inden for kulturområdet i Silkeborg Kommune er der lavet en række politikker, handleplaner og aftaler.

Lysbrokunst i Tværgade

De fire kommuner i kulturregionen, Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg, har en ensartet størrelse (i alt ca. 360.000 indbyggere) og har et bredt kulturfelt med både formidlende og producerende, professionelle kulturinstitutioner samt et spirende vækstlag.

En anden fælles faktor er, at kommunerne er naboer til Aarhus, der har et omfattende videns-, kultur-, erhvervs- og uddannelsesmiljø.

Med denne aftale samarbejder de fire kommuner om at etablere netværk for at indfri et læringspotentiale og en øget effektivitet. Der er således et særligt potentiale i, at de fire kommuner med samlede kræfter angriber de problemstillinger, som de er fælles om på det kulturelle område.

I august 2020 vedtog Silkeborg Byråd ”TÆNK KUNSTEN IND – Kunststrategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune”. Baggrunden for arbejdet med strategien er, at der i budgetforslag 2020 er angivet 12 mio. kr. afsat til kunst i det offentlige rum over perioden 2020 – 2028.

Med afsæt i denne budgetpost har Silkeborg Kommune ansøgt Statens Kunstfond om assistance til udarbejdelse af strategi for kunst i det offentlige rum i Silkeborg Kommune. Som beskrevet i kulturstrategien Kultursporet 2017-2024, ønskes der en mere strategisk tilgang til arbejdet med kunst og kultur i det offentlige rum, med det formål at kunsten skal være tilgængelig for alle borgere i Silkeborg Kommune, og være med til at gøre byrummene og andre offentligt tilgængelige rum mere spændende at færdes i.

Kunststrategien er et redskab som er tilgængeligt for alle interesserede kunstinstitutioner, kunstnere, lodsejere, bygherrer m.fl., der ønsker at arbejde med kunst i arkitektur, byggeri, byplanlægning og andre offentlige rum i Silkeborg Kommune.

Der vil over en otte-årig periode blive arbejdet med forskellige typer af kunstprojekter, for målrettet at arbejde med implementeringen af Kunststrategien.

Kunststrategi for kunst i det offentlige rum