Selvbetjening og tidsbestilling

Open Call: Foreslå den nye placering af Monument for Bevægelse/”Piskeriset”

Vil du være med til at bestemme, hvor Monument for Bevægelse skal have sit fremtidige hjem? I foråret 2021 igangsætter vi en offentlig afstemning for at beslutte, hvor skulpturen skal stå, og du har nu mulighed for at hente den hjem til dit lokalområde.

 

Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Johan Brødsgaard og næstformand Rune Kristensen stiller sig i spidsen for en borgerinddragende proces for at vælge en ny placering til Monument for Bevægelse – også kaldet Piskeriset. Skulpturen blev skænket til Silkeborg Kommune i forbindelse med byens 150 års jubilæum i 1996, og vi vil gerne have jeres bud på, hvor skulpturen skal genopstilles i forbindelse med Silkeborgs 175 års jubilæum i år. Skulpturen Monument for Bevægelse har været opstillet på Søndertorv siden 1996, men ligger nu opmagasineret på grund af renovering af Søndergade og Søndertorv.

Indtil første marts er der åbent for alle for at komme med gode bud på en ny placering. Dernæst går de gode bud videre til en offentlig afstemning. I udvælgelsen af de bud, der går videre til afstemning, vil vi forholde os til, om buddene bringer omgivelserne i spil på en særlig måde med placeringen af skulpturen jf. Silkeborg Kommunes Strategi for kunst i det offentlige rum ”Tænk Kunsten Ind”, og vi vil forholde os til opbakningen fra lokalområdet. De bedste bud bliver præsenteret til en offentlig afstemning på Facebooksiden Det Sker i Silkeborg, hvor alle kan stemme om den nye placering.

Hvordan skaber vi i fællesskab et spændende og inddragende byrum? Med en ny placering til Monument for Bevægelse kan vi være med til at udvikle og give liv til byrum i kommunen. Kunst i byrummet overrasker, udfordrer og sætter nye perspektiver på kendte steder, og den sætter vores vaner og hverdagsliv i et nyt lys. Vi inviterer dig og dit lokalsamfund, din forening eller noget helt tredje til at komme med jeres bedste bud på, hvor Monument for Bevægelse hører til i fremtiden. Kom med jeres bud ved at udfylde formularen på denne side.

Tidsplan:

  • Januar og februar: Open Call er åbent for gode bud på en ny placering af skulpturen – sidste frist er 1. marts
  • Marts: Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget udvælger de bedste bud til en offentlig afstemning
  • Fra midt april: Afstemning om det bedste bud på Facebooksiden Det Sker i Silkeborg samt i med Silkeborg Gadekunstfestival
  • Maj: Den nye placering afsløres
  • Juni: Opstilling af skulpturen

Praktik og vedligehold

Vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune forventer, at den nye ”vært” forpligter sig på at vedligeholde og istandsætte skulpturen efter behov. Silkeborg Kommune foretager en årlig inspektion af skulpturen, og kan beslutte at trække den tilbage, hvis vedligeholdelsesstandarden ikke er tilstrækkelig. Silkeborg Kommune finansierer og arrangerer opstilling af skulpturen på det valgte sted.
Der er mulighed for, at Monument for Bevægelse igen kan komme til at rotere, hvis det ønskes af de nye værter. I skal dog være opmærksomme på, at der i så fald vil være en udgift til motorisering og istandsættelse. Denne udgift afholder Silkeborg Kommune ikke.

  • Monument for Bevægelse er skabt af den svenske kunstner Per-Olof Ultvedt.
  • Yderligere info om skulpturen
  • Skulpturen stod tidligere i Søndergade og ligger nu opmagasineret på grund af renovering af Søndertorv.
  • Værket er 7,5 meter højt og udført i rustfrit stål.
  • Skulpturen skal opsættes på sin nye placering i sommeren 2021.