Selvbetjening og tidsbestilling

Retningslinjer for tilskud til leje af forsamlingshus

Retningslinjer for: Tilskud til vedligeholdelse og lokaletilskud til leje af forsamlingshuse pr. 1. januar 2014
Godkendt dato: 18. januar 2007 og 3. december 2013

Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse:

Kultur- og Fritidsudvalget godkender i forbindelse med den årlige budgetlægning en
tilskudspulje til bygningsvedligeholdelse.

Der ydes tilskud til vedligeholdelse og renovering af forsamlingshusene. Der gives ikke tilskud til inventar.

Der kan max. bevilges et tilskud på 50 % af udgiften til bygningsvedligeholdelse.

Ansøgning om tilskud indsendes hvert år til Kultur- og Fritidsafdelingen inden en udmeldt frist.
Ansøgningen vedlægges forsamlingshusets senest godkendte regnskab.

Tilskud udbetales efter dokumentation for afholdelse af de udgifter, der er bevilget tilskud til.

Lokaletilskud til leje af forsamlingshuse:

Der ydes lokaletilskud til foreningers leje af forsamlingshusene med 75 % af lejebeløbet efter
følgende regler:

  • Arrangøren skal være en forening (ikke private personer)
  • Arrangementet må ikke være kommercielt, privat eller med spiritusbevilling
  • Arrangementer må ikke være af selskabelig karakter (f.eks. fællesspisning o.l.)
  • Ved offentlige arrangementer må der ikke opkræves entre
  • Arrangementets hovedformål må ikke være spil, lotteri eller lignende
  • Øveaftener til dilettantforestillinger (dog ikke forestillingsdato) maks. tilskud på 75 % af 8.000 kr. pr. forestilling
  • Til øveaftener i folkedans, squaredance og linedance ydes tilskud med 75 % for maks. 20 øveaftener årligt.

Retningslinjer vedr. tilskud til vedligeholdelse godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 3.12.2013.

Retningslinjer vedr. lokaletilskud til leje af forsamlingshuse godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 18.1.2007 

sekabet
Casino Siteleri
Kayseri escort
antalya escort