Selvbetjening og tidsbestilling

Kommunale klublokaler

Enkelte folkeoplysende foreninger i Silkeborg Kommune har stillet kommunale lokaler til rådighed til deres foreningsaktiviteter. Har din forening et kommunalt klublokale, opkræver Silkeborg Kommune et gebyr for jeres brug af lokalerne.

Voksne, som sidder omkring borde og bliver undervist

Gebyr for kommunale klublokaler

Silkeborg Kommune opkræver et gebyr for de kommunale klublokaler, som vi stiller til rådighed for de frivillige foreningers aktiviteter. Gebyret indgår i en pulje, som vi bruger til supplerende lokaletilskud til de frivillige foreningers egne og lejede lokaler.

Gebyr efter antal m2

Gebyret er fastsat således:

Lokalestørrelse Årligt Gebyr
Lokaler under 50 m2
 2.600 kroner
Lokaler mellem 50 – 99 m2
 5.100 kroner
Lokaler mellem 100 – 199 m2
 10.200 kroner
Lokaler mellem 200 – 299 m2
 15.300 kroner 
Over 300 m2
 25.300 kroner
Lagerlokaler
 3.100 kroner

Gebyret opkræver vi én gang årligt i januar måned for det foregående kalenderår.

Gebyret er anderledes for kommunale klublokaler, som vi stiller til rådighed for foreninger med hovedsageligt voksne medlemmer. For mere information, kan du kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Gebyret opkræver vi i 2 rater - per 30. juni og 31. december.