Selvbetjening og tidsbestilling

Projekt "Udnyttelse af kommunale haller"

Ved hjælp af et kamera, der tager to billeder i timen, undersøger Silkeborg Kommune aktivitetsgraden i udvalgte kommunale haller. Formålet er at styrke anvendelsen, driften og prioriteringen af vores kommunale halfaciliteter.

Funderhallen

I Silkeborg Kommune har vi en vision om at sikre vores borgere et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, som kan give unikke og fællesskabende oplevelser. En væsentlig del i at opnå visionen er at tilbyde moderne fysiske rammer med åbenhed og fleksibilitet, som inspirerer til aktivitet. Derved tror vi på, at flest mulige foreninger, institutioner og borgere benytter de kommunale faciliteter til idræts- og fritidsaktiviteter og dermed indfrier visionen. 

I bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for brugen af vores faciliteter er det dog essentielt, at vi kender udnyttelsesgraden, så vi kan justere, ændre og/eller udvikle på faciliteterne, så de bedst matcher brugernes behov.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har derfor besluttet at undersøge, hvordan de kommunale haller udnyttes. 

Formålet med undersøgelsen er, 

  • At styrke dialogen mellem foreningslivet og brugere af hallerne med kommunen omkring anvendelse, udnyttelse og fordeling af faciliteterne.
  • At sikre et bedre kendskab til vores kommunale faciliteter, så vi kan optimere den administrative drift og udviklingen af hallerne.
  • At skabe et bredt og objektivt datamateriale, som kan kvalificere politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer. 

Projektet løber i en pilotperiode fra januar til april 2020. 

I den periode foretages aktivitetsmålinger i udvalgte kommunale haller. Læs mere nedenfor omkring hvordan vi måler, hvor vi måler og hvordan data anvendes.  

Mere haltid

Målingerne foretages ved hjælp af systemet HallMonitor fra Webitall Aps. HallMonitor ​er en lille mobil kameraløsning, som hver halve time tager billeder ud i hallerne, og herefter sender disse billeder op til en cloudbaserede løsning, hvor et neuralt netværk (AI) aflæser antallet af personer. Dette antal gemmes, hvorefter billederne anonymiseres.

Der måles i hallernes normale åbningstider, alle ugens dage. Således opnås der et validt sammenligningsgrundlag til statistisk brug. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Silkeborg Kommune v. Kultur- og borgerserviceafdelingen er dataansvarlig, og Webitall ApS er databehandler. Silkeborg Kommune og Webitall Aps er de eneste, som har adgang til det slørede billedmateriale, som systemet optager. Se eksempel på billedmateriale herunder.

Der videregives ikke personoplysninger til 3.part med denne løsning. Udelukkende anonymiserede statistiske data anvendes, og disse data eksporteres og videresendes til analyse i Kultur- og borgerserviceafdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om det tekniske system kan du læse mere på www.hallmonitor.dk

Foto: eksempel på billede/måling 

Foto: eksempel på billede/måling

 

Fra kameraerne modtager Kultur- og borgerserviceafdelingen et tal på antallet af personer, der er til stede på faciliteten, på et givent tidspunkt (hver halve time). Det tal kombineres med vores eksisterende data fra Fritidsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Hermed bliver det synligt, hvad hallerne bruges til, og i hvilket omfang de bruges, og derved kan vi bruge dataene til at optimere, udvikle og prioritere brugen af hallerne.

Vi sætter kameraer op i følgende ti haller: 

Ans Skolehal
Buskelundhallen
Funderhallen
Gjessøhallen
Grauballe Forum
JYSK arena Hal A og B
Langsøhallen
Sydbyhallerne