Selvbetjening og tidsbestilling

Kunstgræsbaner

Foreninger i og uden for Silkeborg Kommune har mulighed for at booke tider på kommunens kunstgræsbaner. Din forening betaler leje eller gebyr, alt efter om foreningen hører hjemme i Silkeborg Kommune, og banens størrelse.

Kunstgræsbanen på Søholt

For foreninger i Silkeborg Kommune

Du kan booke en tid til din forening under selvbetjeningsløsningen.

Oplever du problemer med at bruge systemet eller ønsker du yderligere vejledning i at bruge bookingsystemet, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen. Hvis du ønsker hjælp til bookingsystemet beder vi dig ringe, når du sidder foran skærmen, så vi kan vejlede dig direkte. 

Mere information om kunstgræsbanerne

I kan få anvist banerne som 11 eller 8 mandsbaner, og I skal betale et gebyr per modul. Et modul svarer til 1 time og 30 minutter.

For foreninger, der hører hjemme i Silkeborg Kommune:

11 mandsbane: 330 kroner per modul 

8 mandsbane: 215 kroner per modul

Bjerget
Hasselvej 13
8620 Kjellerup

Buskelund Idrætsanlæg
Buskelundtoften 1
8600 Silkeborg

Marienlund
Stadion Allé 14
8600 Silkeborg 

Søholt
Ansvej 114
8600 Silkeborg

For at kunne booke en tid til din forening, skal foreningen være godkendt under folkeoplysningsloven. Hvis din forening ikke er det, kan du søge om at få den godkendt via linket nedenfor:

Godkendelse af foreninger 

Er din forening godkendt, men har ikke et login, skal du kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Det kan forekomme, at vejafdelingen skal rydde kunstgræsbanerne for sne eller lignende. I disse tilfælde skal I forlade banerne, og I må først benytte dem efter, at banerne er ryddet.
I skal ikke betale for banerne imens, de bliver ryddet.

Når banerne bliver saltet i vinterperioden, skal I være opmærksom på, at saltningen af kunstgræsbanerne kan skade læderfodboldstøvler.

Har du en forening uden for Silkeborg Kommune, har du mulighed for at se ledige tider via vores bookingsystem. Du behøver ikke noget login for blot at se i vores bookingsystem. 

Ønsker du at booke en tid på kunstgræsbanen, kan du kontakte Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 

Priser for 2020

Banerne kan I leje som 11 eller 8 mandsbaner, og priserne udregner vi per modul. Et modul svarer til 1 time og 30 minutter.

For foreninger uden for Silkeborg Kommune:

11 mandsbaner: 1.085 kroner per modul 

8 mandsbaner: 645 kroner per modul 

JYSK park er et topmoderne fodboldstadion til brug for klubber/foreninger, der har fodbold som formål. Kunstgræsbanen på JYSK park er derfor forbeholdt fodboldklubber, som vil anvende banen til afvikling af kampe i 11-mands fodbold, dog kan der ved særlige lejligheder dispenseres herfor.

Læs forretningsgangen for brug af kunstgræsbanen på JYSK park herunder.

Forretningsgang

For fordeling af kamp- og træningstider på kunstgræsbanen i Jysk Park 

Formål 

JYSK park er et topmoderne fodboldstadion til brug for klubber/foreninger, der har fodbold som formål. I det følgende benævnes disse foreninger ”fodboldklubber”. 

Kunstgræsbanen på JYSK park er forbeholdt fodboldklubber som vil anvende banen til afvikling af kampe i 11-mands fodbold, dog kan der ved særlige lejligheder dispenseres herfor. 

§1. Overordnede principper 

Kunstgræsbanen på JYSK park skal overholde den standard som fastsættes af FIFA, som er en betingelse for anvendelse af banen til afvikling af kampe i Superligaen og øvrige landsdækkende fodboldrækker. 

Der afvikles ca. 200 fodboldkampe årligt på kunstgræsbanen på JYSK park. Kunstgræsbanen på JYSK park forventes, at have en levetid på 7-9 år, ved en samlet årlig anvendelse på ca. 1.500 timer. 

For at sikre, at kunstgræsbanen på JYSK park overholder den standard som FIFA kræver og samtidig for at opnå en levetid på 7-9 år, fordeles kamp- og træningstider i forhold til en samlet årlig anvendelse på ca. 1.500 timer, og de løbende test der foretages ifht. FIFA. 

Kunstgræsbanen på JYSK park er anlagt der hvor Silkeborg IF’s førstehold (superligaen) tidligere afviklede deres fodboldtræning. Ved tildelingen af træningstider, tages der derfor hensyn til, at Silkeborg IF’s førstehold har mistet deres primære træningsbane. 

Silkeborg Kommune koordinerer tildelingen af trænings- og kampmoduler på kunstgræsbanen med Silkeborg IF. 

§2. Tildeling af træningsmoduler og kampmoduler 

Ansøgende fodboldklubber prioriteres i forhold til gældende licenskrav fra Dansk Boldspil-Union (DBU), til opfyldelse af kravene til hhv. DBUs klublicenssystem, DBUs licensmanual ungdom og DBUs topcenter licenskrav. 

Ansøgende fodboldklubber prioriteres sekundært i forhold til antallet af ugentlige træningspas, idet ungdomshold prioriteres forud for seniorhold indenfor hver af disse kategorier. 

  1. Silkeborg IF’s førstehold og ungdomselitehold i landsdækkende turneringer. 
  2. Seniorhold i landsdækkende turneringer (dvs. turneringer under DBU) 
  3. Øvrige seniorhold og ungdomshold i fællesrækker (Liga 1, Liga 2, Liga 3….) 
  4. 1.hold/bedste træningsgruppe i ungdomsfodbolden 
  5. Øvrige hold/træningsgrupper i børne- og ungdomsfodbolden 
  6. Old boys/old girls, veteraner, superveteraner 

Der tildeles træningstider på hverdage fra kl. 18.00 til kl. 23.00. I tidsrummet herudover benyttes kunstgræsbanen på JYSK park til afvikling af fodboldkampe samt træning for Silkeborg IF´s førstehold og øvrige eliteungdomshold, Talentteam (Sølystskolens talentudvikling) og Silkeborg Fodbold College. 

Afvikling af enhver kamp med kampstart kl. 18.30 eller senere har forrang for afvikling af træning. I tilfælde af kampflytninger mv. for hold i ovenstående kategori 1, vil der ske ændringer af de øvrige kategoriers tildelte trænings- og kamptider på kunstgræsbanen på JYSK Park, i det disse hold har fortrinsret. 

For afvikling af træning i vinterperioden (1. november – 1. april) betales et gebyr, jf. Silkeborg Kommunes ”retningslinjer for tildeling af tider på kunstgræsbaner i Silkeborg Kommune”. 

Silkeborg IF betaler via lejeaftalen vedr. JYSK park, for afvikling af førsteholdskampe (superligaen) på det samlede stadionanlæg. 

Øvrige fodboldklubber, der deltager i landsdækkende senior-turneringer, skal betale for afvikling af fodboldkampe på kunstgræsbanen på JYSK park. Betalingen herfor aftales nærmere med Silkeborg Kommune under hensyn til omfanget af benyttelsen af kunstgræsbanen og øvrige faciliteter på JYSK park. 

Vedtaget af

Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg
11. december 2017