Selvbetjening og tidsbestilling

Søg om tilskud

Aftenskoler i Silkeborg Kommune kan søge om tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer.

Nærbillede af en, som laver en lerkrukke

Søg om tilskud til undervisning

NB. Alle aftenskoler, der ønsker tilskud skal udfylde:

 • Erklæring om indhentelse af børneattest, som du finder under selvbetjeningsløsningen. 

Ansøgningsskemaer om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning vil I få tilsendt af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, når det er relevant. I er også til enhver tid velkomne til at kontakte os, hvis I har et aktuelt ønske om at få dem tilsendt.

Frist for at søge om tilskud for 2020 er 1. november 2019.

Søg om lokaletilskud

Ansøgningsskemaer om lokaletilskud vil I få tilsendt af Kultur- og Borgerserviceafdelingen, når det er relevant. I er også til enhver tid velkomne til at kontakte os, hvis I har et aktuelt ønske om at få dem tilsendt.

Frist for at søge om tilskud for 2020 er 1. november 2019.

Vejledninger og retningslinjer  

Tilskud alle kan søge om

Udviklingspuljen giver tilskud til nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projektet skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i forenings- eller aftenskoleregi.

Særligt fokus i 2021

For 2021 har Fritidsrådet valgt at fokusere særligt på projekter,

 • der understøtter et eller flere af FNs 17 verdensmål   

Der kan dog også søges til andre nye initiativer og projekter indenfor fritids og folkeoplysningsområdet.

Hvad giver puljen tilskud til?

 • Projektet skal være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere.
 • Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning
 • Det kan være en spændende idé, eller det kan være et projekt med udvikling af f.eks. partnerskaber.

Der kan også søges til andre nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet.

Puljen giver IKKE tilskud til?

 • projekter med kommerciel interesse.
 • kulturelle arrangementer, der kan søge støtte fra Silkeborg Kommunes kulturelle midler.
 • aktiviteter/projekter, der allerede er i gang.

Ansøgningen skal indeholde?

 • beskrivelse af projektet med idé, formål og succeskriterier.
 • oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere.
 • projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed.
 • specificeret budget, herunder indtægter og udgifter, og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere.

Send os din ansøgning via digitalt skema 

Hvem kan søge?
Tilskuddet kan ALLE søge, dvs. foreninger, enkeltpersoner, aftenskoler, selvorganiserede grupper og andre, der hører hjemme i Silkeborg Kommune. 

Ansøgningsfristen er 6. april 2020 

Retningslinjer for udviklingspuljen

Hvor kan jeg få mere at vide?

Yderligere oplysninger samt rådgivning i forhold til puljen og ansøgning fås ved henvendelse til Idræts- og Fritidskonsulent Thomas Frost Dalgaard på mail:  thomasfrost.dalgaard@silkeborg.dk

eller på mobil: 20 37 19 68

Vi glæder os til at læse om lige netop din idé til en ny og spændende fritidsaktivitet.