Selvbetjening og tidsbestilling

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte forbrændingsanlæg.

Afbrænding af store grene

Afbrænding af affald er forbudt. Det fremgår af Silkeborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald (se boksen til højre).

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

Afbrænding af træ, haveaffald og parkaffald

Det er tilladt at have "hyggebål", spejderbål og lignende, hvor du afbrænder rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser, og du må afbrænde rent, tørt træ og grene i brændeovne og fastbrændselsfyr.

Du må ikke brænde haveaffald af. Til Sankt Hans er der dog en undtagelse, så der må du gerne brænde haveaffald af, hvis du overholder afstandskravene.

Grenaffald fra læhegn må brændes af i perioden fra 1. november til 1. marts. Afbrænding må kun ske på egen grund, og kun hvis det er i landzone og udenfor landsbyafgrænsningen. 

Se regler for bål og afstandskrav hos Midtjysk Brand og Redning

Afbrænding af affald fra skovbrug

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Inden afbrænding bedes du kontakte Midtjysk Brand og Redning, på telefon 89 70 35 99.

Se afbrændingsvejledning hos Midtjysk Brand og Redning