Selvbetjening og tidsbestilling

Afbrænding af affald

Afbrænding af affald er forbudt. I landzone må du dog afbrænde mindre mængder have- og parkaffald i perioden 1. december til 1. marts.

Afbrænding af store grene

Afbrænding af affald skal ske på godkendte anlæg

Afbrænding af affald er forbudt. Det fremgår af Silkeborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald (se boksen til højre).

Afbrænding af affald må kun ske på godkendte affaldsforbrændingsanlæg. Disse anlæg har den nødvendige rensning af røgen. Det sikrer, at der ikke sendes skadelige stoffer ud i omgivelserne ved afbrændingen.

Afbrænding af træ, haveaffald og parkaffald

Det er tilladt at afbrænde rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser ved særlige lejligheder (f.eks. Sankt Hans bål og snobrødsbål) og afbrænde rent, tørt træ og grene i brændeovne og fastbrændselsfyr.

Se regler for bål og afstandskrav hos Midtjysk Brand og Redning

I byzone og sommerhusområder må du ikke brænde haveaffald mv. af.

Hvis du bor i landzone, og det ikke er til gene, må du afbrænde:

  • have og parkaffald i mindre mængder og kun i perioden 1. december til 1. marts,
  • haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeprojekter mv.,
  • grenaffald og stubbe mv. fra vedligeholdelse af læhegn og lignende (se nedenfor).

Afbrænding af træstød og hugstaffald

Afbrænding af træstød og hugstaffald i skovbruget er tilladt i sammenhængende skove. Skoven skal dog have et areal på mindst 0,5 ha og en bredde på mindst 20 meter.

Inden afbrænding bedes du kontakte Midtjysk Brand og Redning, på telefon 89 70 35 99.

Se afbrændingsvejledning hos Midtjysk Brand og Redning