Selvbetjening og tidsbestilling

Køkkenkværne

Det ikke er tilladt at anvende køkkenkværne til madaffald i Silkeborg Kommune. Madaffaldet skal indsamles og genanvendes. Det står i affaldsregulativet.

Gulerødder skæres i skiver på et skærebræt

Køkkenkværne bruges til at ”kværne” det grønne affald fra køkkenet for at skylle det ud med spildevandet. I Silkeborg Kommune mener vi, at madaffald skal bortskaffes til genanvendelse og ikke som spildevand.

Silkeborg Byrådet har vedtaget en affaldsplan, hvor der står, at vi skal udnytte ressourcerne bedre. Det betyder blandt andet, at vi skal indsamle og genbruge køkkenaffaldet f.eks. til at lave biogas af.  Hvis affaldet bliver kværnet og ledt bort med spildevandet mister vi vigtige ressourcer.

Brug af køkkenkværn medfører et unødvendigt forbrug af rent drikkevand, som vi efterfølgende skal bruge mere energi på at rense. Desuden er spildevandssystemet ikke dimensioneret til at transportere større mængder affald.

Silkeborg Kommune giver derfor ikke tilladelse til installation og anvendelse af køkkenkværne.