Selvbetjening og tidsbestilling

Nye affaldsbeholdere - mere affaldssortering

Du skal sortere mere af dit affald hjemme hos dig selv. Du får derfor nye affaldsbeholdere. Til gengæld behøver du ikke køre så tit på genbrugspladsen.

Tømning af affaldsbeholdere

Det er Silkeborg Forsyning A/S der søger for, at dine affaldsbeholdere bliver tømt.

Se hvornår affaldsbeholderne bliver tømt hos dig

Nye affaldsordninger og nye beholdere

Byrådet har besluttet, at vi fremover skal sortere mere af vores affald, så vi genanvender mere. Du bidrager ved at sortere dit affald og aflevere det til genanvendelse. For at gøre sorteringen nem, skal du have nye affaldsbeholdere, som det sorterede affald kan afleveres i. Fremover skal du have 3 affaldsbeholdere. Affaldsbeholderne udleveres frem til august 2018. Vi tager et område af kommunen ad gangen. Det er Silkeborg Forsyning A/S, der leverer de nye affaldsbeholdere til dig. Vi har lavet en pjece, hvor du kan læse mere om affaldssystemet, og se hvad der skal afleveres i affaldsbeholderne.

Se pjecen: Nu bliver vejen til genanvendelse nemmere

I boksen til højre, kan du se hvor meget den typiske løsning med beholderne til et parcelhus fylder.

Byområder i affaldsordningen

Hvis du bor i et byområde med færre end 150 indbyggere eller helt uden for byområder, kan du fravælge at få udleveret affaldsbeholderen til glas, hård plast og metal, og beholderen til papir og pap. Du har dog stadig pligt til at sortere dit affald. De frasorterede fraktioner skal afleveres på genbrugspladsen, hvis du vælger ikke at have beholderne hjemme hos dig selv. Du får en ny beholder til mad- og restaffald, som du har pligt til at benytte. Du kan derfor ikke fravælge beholderen til mad- og restaffald. Du får ikke nedsat renovationsgebyret, selvom du fravælger de nye beholdere.

Se på kortet herunder, om du bor i et område med flere eller færre end 150 indbyggere. De farvede områder på kortet, er byområder med over 150 indbyggere, hvor du ikke har mulighed for at fravælge de nye affaldsbeholdere.

 

OBS: Hvis kortet ikke vises, skal du acceptere cookies, så kommer det frem. Vi arbejder på at finde en løsning, så kortet altid er synligt.

Mere information fra Silkeborg Forsyning A/S

Du vil modtage mere information, fra Silkeborg Forsyning, nogle måneder før de nye affaldsordninger træder i kraft ved din bolig. Denne information vil indeholde en vejledning og mulighed for at foretage visse tilvalg til affaldsordningerne. Hvis du har praktiske spørgsmål til den nye ordning eller de nye affaldsbeholderne kan du kontakte Silkeborg Forsyning på telefon 89 20 64 00. Du kan også sende en mail til mail@silkeborgforsyning.dk. På Silkeborg Forsynings hjemmeside, kan du læse "Ofte stillede spørgsmål" om den nye ordning og de nye affaldsbeholdere.

Fælles løsninger for sortering af affald

Hvis du bor i et rækkehus, et sommerhusområde eller lignende, så kan en mulig løsning være at etablere fælles affaldsløsninger til nogle af affaldstyperne. Hvis du vil vide mere om fælles løsninger så kontakt Silkeborg Forsyning A/S på telefon 89 20 64 00 eller på mail@silkeborgforsyning.dk