Selvbetjening og tidsbestilling

Nye affaldsbeholdere - mere affaldssortering

Du skal sortere mere af dit affald hjemme hos dig selv. Du får derfor nye affaldsbeholdere. Til gengæld behøver du ikke køre så tit på genbrugspladsen.

Tegning af skraldespande og information om sortering

Tømning af affaldsbeholdere

Silkeborg Forsyning A/S står for tømning af dine skraldespande. Det er firmaet HCS, der henter affaldet hjemme hos dig.

Se hvornår affaldsbeholderne bliver tømt hos dig

I boksen til højre, kan du se hvor meget affaldsbeholderne til et parcelhus fylder.

Byområder i affaldsordningen

Hvis du bor i et byområde med færre end 150 indbyggere eller helt uden for byområder, kan du fravælge at få udleveret affaldsbeholderen til glas, hård plast og metal, og beholderen til papir og pap. Du har dog stadig pligt til at sortere dit affald. De frasorterede fraktioner skal afleveres på genbrugspladsen, hvis du vælger ikke at have beholderne hjemme hos dig selv. Du får en ny beholder til mad- og restaffald, som du har pligt til at benytte. Du kan derfor ikke fravælge beholderen til mad- og restaffald. Du får ikke nedsat renovationsgebyret, selvom du fravælger de nye beholdere.

Se på kortet herunder, om du bor i et område med flere eller færre end 150 indbyggere. De farvede områder på kortet, er byområder med over 150 indbyggere, hvor du ikke har mulighed for at fravælge de nye affaldsbeholdere. 

OBS: Hvis kortet ikke vises, skal du acceptere cookies, så kommer det frem. Vi arbejder på at finde en løsning, så kortet altid er synligt.

 

Mere information fra Silkeborg Forsyning A/S

Hvis du har praktiske spørgsmål til affaldsordningen eller affaldsbeholderne kan du kontakte Silkeborg Forsyning på telefon 89 20 64 00. Du kan også sende en mail til mail@silkeborgforsyning.dk.

På Silkeborg Forsynings hjemmeside, kan du læse "Ofte stillede spørgsmål" om affaldsordningen. 

Fælles løsninger for sortering af affald

Hvis du bor i et rækkehus, et sommerhusområde eller lignende, så kan en mulig løsning være at etablere fælles affaldsløsninger til nogle af affaldstyperne. Hvis du vil vide mere om fælles løsninger så kontakt Silkeborg Forsyning A/S på telefon 89 20 64 00 eller på mail@silkeborgforsyning.dk