Selvbetjening og tidsbestilling

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på dine spørgsmål om de nye affaldsordninger, nye skraldespande og hvordan du skal sortere hjemme hos dig selv.

Silkeborg Forsyning står for den praktiske udruldning af de nye affaldsordninger, levering af spande, tømning af spandene og meget andet.

Har du spørgsmål til levering og tømning af spande, størrelser på spande og lignende kan du finde svar på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Læs mere hos Silkeborg Forsyning.

Hvis du sorterer dit affald før det kommer i skraldespanden, er det nemmere at genanvende.  Det frasorterede pap/papir, plast, metal og glas behandles og omdannes til nye genstande. Når vi genanvender skal vi altså ikke producere og ”høste” nye ressourcer hver gang vi vil lave et nyt materiale, men kan bruge af det vi allerede har lavet. Det er godt for både økonomien og miljøet.

I Silkeborg Kommunes gældende Affaldsplan og Affaldsregulativ har Byrådet vedtaget, at vi skal genanvende mere ved at sortere mere.

Du skal ikke betale for at modtage de nye spande, men du kommer til at betale mere for at komme af med dit affald. 

Du kan se priserne for 2020 på Silkeborg Forsynings hjemmeside.

Selvom du fravælger de nye beholdere, får du ikke nedsat dit renovationsgebyr.

Alle har pligt til at sortere deres affald. 

 

Byområde med færre end 150 indbyggere og udenfor byområder

Du får en ny beholder til mad- og restaffald, som du har pligt til at benytte. Du kan derfor ikke fravælge beholderen til mad- og restaffald.

Hvis du bor i et byområde med færre end 150 indbyggere eller helt uden for byområder, kan du fravælge at få udleveret affaldsbeholderen til glas, hård plast og metal, og beholderen til papir og pap. Du har dog stadig pligt til at sortere dit affald. De frasorterede fraktioner skal afleveres på genbrugspladsen, hvis du vælger ikke at have beholderne hjemme hos dig selv.

Se om du bor  et område med flere eller færre end 150 indbyggere.

Du får ikke nedsat renovationsgebyret, selvom du fravælger de nye beholdere.

Byområde med flere end 150 indbyggere

Hvis du bor i et byområde med flere end 150 indbyggere kan du ikke fravælge de nye affaldsbeholdere.

 

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes indførelse af den nye affaldsordning.

Du er velkommen til at ringe til os med dine spørgsmål. Se vores kontaktoplysninger i boksen til højre.