Selvbetjening og tidsbestilling

Oplag af affald, afbrænding af affald, skrotbiler

Efterladte biler, uhygiejnisk opbevaring af affald og afbrænding af affald hos naboer kan være generende. Kontakt naboen og tag en snak om tingene. Hvis det ikke hjælper og genen er væsentlig kan du kontakte Silkeborg Kommune.

Dynge med affald

Klager over opbevaring af affald og afbrænding af affald

Hvis du er generet af uhygiejnisk opbevaring af affald eller afbrænding af affald hos naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til Silkeborg Kommune.

Hvis du vil anmelde, at der bliver brændt affald af, skal du ringe til Midtjysk Brand og Redning på telefon 112.

Affald og skrotbiler på offentlig vej

Hvis du oplever problemer med oplag af herreløst affald og skrotbiler på det offentlige vejareal eller i vejkanten, kan du henvende dig til Silkeborg Kommune, Vej og Trafik via Giv et praj (se boksen til højre).

Tømning af skraldespande

Hvis du har spørgsmål til tømning af din skraldespand eller din papirspand skal du kontakte Silkeborg Forsyning

Læs mere hos Silkeborg Forsyning A/S.