Selvbetjening og tidsbestilling

Papir og pap i samme beholder

Nu må du komme pap i din papirbeholder. Silkeborg Forsyning A/S sørger for at papiret bliver indsamlet

Put pap i din papirbeholder

Nu bliver vejen til genanvendelse af pap nemmere. Du kan nu sende dit pap til genanvendelse ved at bruge din nuværende papirbeholder. Papstykker skal være tørre, rene og fri for madrester. Pap til genanvendelse kan være alt fra toiletrullen til æggebakker, morgenmadsæsker og små papkasser.

Hvordan sker indsamlingen?

I alle byer med mere end 350 husstande i Silkeborg Kommune, bliver der indsamlet papir/pap én gang om måneden. Enhver ejendom med beboelse i disse områder skal have mindst en 140 liters beholder til opsamling af papir/pap. Papir og pap bliver genbrugt til f.eks. æggebakker, køkkenruller og skrivepapir og til nye papkasser. Alt sammen til gavn for miljøet.

Hvor skal papirbeholderen stå?

Hvis du får indsamlet papir ved din bolig, er der særlige krav til placering af papirbeholderen, i forhold til  tømning og adgangsveje. Du kan se kravene i Silkeborg Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald - kig på §10.6 (se boksen til højre).

Har du ingen papirbeholder i dag?

Kun husstande, der ligger i byer med mere end 350 husstande, i Silkeborg Kommune får indsamlet papir- og papaffald. Du skal sortere papir og pap fra til genanvendelse og aflevere det i papir/papcontainerne. Containerne står rundt om i kommunen. På kommunens genbrugspladser er der containere til større papkasser. 

Fra 1. november 2017 til juni 2018 bliver der udleveret papir/papbeholdere til alle husstande i kommunen. Du vil modtage mere information omkring den nye ordning fra Silkeborg Forsyning nogle måneder før, du modtager nye affaldsbeholdere. 

 

Hvad må du putte i papir/pap beholderen?

Dette må du gerne putte i papirbeholderen:

 • Aviser
 • Bøger med blødt omslag
 • Kopipapir og skrivepapir
 • Kuverter (også dem med rude)
 • Reklamer
 • Tidsskrifter, ugeblade og magasiner
 • Telefonbøger
 • Pap og karton
 • Papæsker og små kasser


Dette må du ikke putte i papirbeholderen:

 • Vådt og snavset pap, papir og karton
 • Brugt køkkenrulle
 • Gavepapir
 • Juice- og mælkekartoner
 • Pizzabakker fra pizzeria
 • Plastbelagt papir
 • Bagepapir
 • Bøger med hårdt omslag
 • Plastik