Selvbetjening og tidsbestilling

Restaffald og madaffald

Restaffald er det daglige affald fra husholdningen. Det kaldes også for dagrenovation eller husholdningsaffald. Silkeborg Forsyning A/S står for tømning af dine skraldespande. Det er firmaet HCS, der henter affaldet hjemme hos dig.

Skraldespand ved fortovskanten

Tømning af affaldsbeholdere 

Det er Silkeborg Forsyning, der søger for, at dine affaldsbeholdere bliver tømt.

Hvis du følger dette link til Silkeborg Forsyning, kan du se hvornår skraldespandene bliver tømt hos dig

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald fra husholdningen, der er tilbage, når du har sorteret de ting fra, der skal til genanvendelse.

Restaffald er affald, der skal brændes. Det rådner let og det er derfor uhygiejnisk. Restaffald kan f.eks. være:

 • Snavset papir og pap f.eks. aftørringspapir og pizzabakker med madrester
 • Kartoner til mælk, juice m.m.
 • Sod, aske og støvsugerposer 
 • Tandpastatuber og lignende.
 • Engangsbleer og hygiejnebind 
 • Engangsservice

Du skal lægge restaffaldet i den todelte skraldespand i rummet til restaffald. Din ejendom skal være tilmeldt indsamlingsordningen for restaffald.

Hvad er madaffald?

Madaffald er det daglige køkkenaffald fra husholdningen. Det er vigtigt, at sortere madaffald fra dit restaffald. 

Madaffald er alt nedbrydeligt affald fra dit køkken, som kan laves om til biogas. Det kan f.eks. være:

 • Affald fra grønsager og frugt
 • Rester af kød og fisk
 • Ris og spaghetti
 • Kaffe-og tefiltre med kaffegrums og teblade
 • Skaller fra æg og nødder
 • Fødevarer der ikke er tilberedte

Du skal lægge madaffaldet i den todelte skraldespand i rummet til madaffald. Din ejendom skal være tilmeldt indsamlingsordningen for madaffald.

Indsamlingsordningen er obligatorisk

Indsamlingsordningen for restaffald og madaffald er obligatorisk. Det betyder, at alle ejendomme derfor skal være tilmeldt og benytte ordningen. Skraldespanden til rest- og madaffald tømmes hver 14. dag, din skraldespand skal derfor kunne rumme ejendommens affald for 14 dage af gangen. Der findes forskellige størrelser på skraldespandene, du kan derfor få en større, hvis du har brug for mere plads. Kontakt Silkeborg Forsyning, hvis du skal have en større spand. Se boksen til højre.

Hvor må jeg aflevere restaffald og madaffald?

Du må kun aflevere restaffald og madaffald i ejendommens skraldespand. Du må ikke aflevere det på f.eks. genbrugspladsen. Du må heller ikke blande restaffald og madaffald med det affald, der skal til genanvendelse f.eks. rent papir, pap, hård plast, metalemballage, flasker og glas.

Hvor skal skraldespanden stå?

Der gælder særlige regler for placering af skraldespanden og adgangsvejen hen til skraldespanden. Se reglerne i Silkeborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald - kig i § 9.6 (se boksen til højre).

Hjemmekompostering af grønt affald

Hvis du gerne vil kompostere grønt køkkenaffald og haveaffald hjemme i din egen have, så er det også en mulighed. Det er både godt for miljøet og for din have. 

Husk: Kompostering må ikke medføre uhygiejniske forhold eller være til gene for dine naboer ved lugt eller ved at tiltrække skadedyr.