Selvbetjening og tidsbestilling

Varmeplan 2011-2020

Silkeborg Kommune er myndighed på varmeforsyningsområdet. Vi skal sikre en overordnet og miljøvenlig varmeplanlægning.

Kraftvarmeanlæg

Silkeborg Kommunes Varmeplan 2011-2020

Kommunen har ansvaret for planlægning og godkendelse af projekter indenfor de kollektive varmeforsyningsområder.

Kollektive varmeforsyningsområder er de områder og byer, hvor bygningerne opvarmes med fjernvarme eller naturgas.

Varmeplan 2011-2020 er Byrådets bud på, hvordan varmeforsyningen i Silkeborg Kommune skal udvikle sig frem til 2020.

Det er visionen, at varmeforsyningen er CO2-neutral i 2030, og at der ikke bruges fossile brændsler (kul, olie eller naturgas) i 2050.

Her kan du læse Silkeborg Kommunes Varmeplan 2011-2020.