Selvbetjening og tidsbestilling

Grundvand og drikkevand

Silkeborg Kommune arbejder for at sikre grundvandet og drikkevandets kvalitet.

Billede af arnakkilden

Vi passer på grundvandet

Grundvand er en af menneskets vigtigste ressourcer – derfor skal vi passe rigtig godt på det.

Silkeborg Kommune vil sikre alle borgere adgang til rent drikkevand i rigelige mængder gennem planlægning og administration.

Vi vil desuden sikre rent og rigeligt grundvand til de planter og dyr i vandløb og søer, hvis levevilkår er afhængig af grundvand.

På denne side finder du bl.a. oplysninger om drikkevandskvalitet, grundvandsbeskyttelse, vandforsyningsplanlægning og ansøgningsskemaer om tilladelse til indvinding af grundvand.

Hvad er kommunens opgaver?

Kommunens opgaver er at:

  • sikre vandforsyningen i kommunen 
  • overvåge drikkevandskvaliteten
  • lave indsatser og initiativer for grundvandsbeskyttelse
  • føre tilsyn med vandværker
  • udarbejde regulativer og godkendelser
  • give tilladelse til nye boringer

Ansøgninger

Ansøgningsskemaer til indvinding af grundvand og indvindingsanlæg findes på Byg og Miljø.