Selvbetjening

Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for den indsats, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand er truet eller hvis der er risiko for at drikkevandet er sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening.