Selvbetjening og tidsbestilling

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Hvis du har egen vandforsyning til drikkevand og husholdning, kan du herunder finde flere oplysninger

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Ifølge nyeste drikkevandsbekendtgørelse, så skal vandforsyningsanlæg, der forsyner 1 ejendom ikke længere undersøge deres vand hvis det kun er ejers egen husstand der bor i huset. Silkeborg Kommune anbefaler dog, at man kontrollerer sit vand minimum hvert 5. år ved en forenklet kontrol.

Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt (akkrediteret) laboratorium. Du kan som ejer af et vandforsyningsanlæg frit vælge hvilket laboratorium, der skal undersøge drikkevandet.

Her på siden finder du en liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten.

Prisaftale om drikkevandskontrol på private vandforsyningsanlæg i Silkeborg Kommune

For at sikre kommunens borgerne konkurrencedygtige priser på drikkevandskontrol har Silkeborg Kommune på baggrund af et udbud indgået en prisaftale med firmaet Analytech Miljølaboratorium A/S, der tilbød de mest fordelagtige priser.

Vejledning til online bestilling klik her.

Hvis du ikke kan/vil benytte onlinebestilling kan du også bestille vandprøver ved at ringe til Analytech på tlf. 98 19 39 00 – husk at oplyse rabatkoden: 2019_hvs!

Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt, kan Silkeborg Kommune give påbud om, at der skal fremskaffes vand af en tilfredsstillende kvalitet.