Selvbetjening og tidsbestilling

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Hvis du har egen vandforsyning til drikkevand og husholdning, kan du herunder finde flere oplysninger

Vandpumpe i baghave

Ejendomme med egen drikkevandsforsyning

Ifølge den nyeste Drikkevandsbekendtgørelse skal vandforsyningsanlæg, der forsyner 1 ejendom ikke længere undersøge deres vand, hvis det kun er ejers egen husstand, der bor i huset. Silkeborg Kommune anbefaler dog, at man kontrollerer sit vand minimum hvert 5. år ved en forenklet kontrol.

Drikkevandsprøver skal udtages og analyseres af et godkendt (akkrediteret) laboratorium. Du kan som ejer af et vandforsyningsanlæg frit vælge hvilket laboratorium, der skal undersøge drikkevandet.

Find liste over laboratorier, der er godkendt til at kontrollere drikkevandskvaliteten.

Prisaftale om drikkevandskontrol på private vandforsyningsanlæg i Silkeborg Kommune.

For at sikre kommunens borgerne konkurrencedygtige priser på drikkevandskontrol har Silkeborg Kommune på baggrund af et udbud indgået en prisaftale med firmaet Analytech Miljølaboratorium A/S, der tilbød de mest fordelagtige priser.

  • Prisaftalen kan frit benyttes af personer, der ejer et privat vandforsyningsanlæg beliggende i Silkeborg kommune.

Se prislisten for drikkevandsprøver i 2021 her

Vejledning til online bestilling

Link til bestilling af analyse

For at sikre analyselaboratoriet mulighed for at tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og rationelt, tillades en rimelig responstid. Responstiden må maksimalt udgøre 3 måneder (forstået som den samlede tid, der må gå fra rekvirenten bestiller en drikkevandskontrol til analyseresultatet er udsendt fra laboratoriet). Hvis rekvirenten beder om kortere responstid, må laboratoriet opkræve et passende pristillæg, hvilket rekvirenten i så fald bliver gjort opmærksom på, når prøven bestilles.  

Hvis du ikke kan/vil benytte onlinebestilling kan du også bestille vandprøver ved at ringe til Analytech på tlf. 98 19 39 00 – husk at oplyse rabatkoden: HVS2021

Ved alvorlige overskridelser hvor vandet bedømmes som sundhedsfarligt, kan Silkeborg Kommune give påbud om, at der skal fremskaffes vand af en tilfredsstillende kvalitet.