Selvbetjening og tidsbestilling

Sløjfning af boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes

Broend

Ubenyttede brønde og boringer kan virke som ”lodrette dræn” hvorigennem bakterier og andre stoffer kan forurene grundvandet.

Silkeborg Kommune kræver derfor (jf. Vandforsyningslovens § 36) at brønde og boringer, der ikke bruges mere, skal sløjfes. Sløjfningen skal udføres således, at der ikke gennem anlægget kan ske forurening af grundvandet, og således at der fra boringen eller brønden ikke kan indvindes vand.

Sløjfning af boringer og brønde må kun udføres af autoriserede brøndborere.

Links

Må jeg bruge den gamle brønd/boring til havevanding ?

Silkeborg Byråd har vedtaget følgende retningslinje (jf. Silkeborg Kommunes Vandforsyningsplan):

”Når en ejendom eller en virksomhed overgår til almen vandforsyning skal eksisterende brønd eller boring sløjfes. Helt undtagelsesvis kan der gives tilladelse til at anvende en brønd eller boring til produktionsvand i en virksomhed eller lignende.”

Du må således forvente et afslag hvis du søger om tilladelse til at bibeholde en gammel brønd/boring for at bruge den til havevanding, bilvask og lignende.