Selvbetjening og tidsbestilling

Vandforsyningsplanen 2010-2017

I vandforsyningsplanen kan du se hvilket vandværk, du får vand fra. Du kan også se hvilket vandværk, du kan få leveret vand, fra hvis din ejendoms vandforsyning bliver forurenet eller bryder sammen.

billede fra Arnakke kilde

Silkeborg Kommunes vandforsyningsplan

Kommunens vandforsyningsplanen afløser vandforsyningsplanerne for de tidligere Kjellerup, Gjern, Them og Silkeborg Kommuner. Vandforsyningsplanen udgives kun elektronisk.

Planens målsætninger og retningslinjer udgør administrationsgrundlaget på drikkevandsområdet i kommunen.

Når vi træffer afgørelser på drikkevandsområdet sker det på baggrund af Vandforsyningsplanens retningslinjer og den gældende lovgivning.

Hvad indeholder en vandforsyningsplan?

”Vandforsyningsplan 2010-2017 for Silkeborg Kommune” består af følgende dele:

  • Status- og forudsætningsdel
  • Plandel
  • Bilagsdel

Status- og forudsætningsdelen beskriver eksisterende forhold vedrørende vandværkerne og andre plangrundlag. Dokumentet er relativ teknisk og henvender sig primært til fagfolk.

Plandelen er den fremadrettede del af forslag til vandforsyningsplan. Med plandelen sætter Byrådet rammerne, som den fremtidige forsyningsstruktur i Silkeborg Kommune kan udvikle sig inden for i planperioden.

Bilagsdelen indeholder bilagene til Plandelen, bl.a. et datablad til hvert vandværk med en beskrivelse af vandværket samt en plan for vandværket.

Link

Her kan du se Vandforsyningsplan 2010-2017 for Silkeborg Kommune