Selvbetjening og tidsbestilling

Vandrådet i Silkeborg Kommune

Vandrådet fungerer som kontaktorgan for almene vandværker i Silkeborg Kommune

billede af Silkeborg Vandværk

Vandrådets formål er primært at fungere som kontaktorgan for de almene vandværker i Kommunen. Vandrådet formidler derigennem samarbejdet mellem vandværkerne og optræder som forhandler for og med de enkelte vandværker i forhold til offentlige myndigheder. Alle almene vandværker i Kommunen har mulighed for at være medlem af vandrådet.

Vandrådets bestyrelse fremgår af nedenstående referat fra bestyrelsesmøde 21.04.15

Vandrådets vedtægter kan ses her

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger:

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan status for grundvandskortlægningen i Silkeborg Kommune følges.