Selvbetjening og tidsbestilling

vindmøller Grauballe

Klimastrategi og klimaplan 2020-2032

Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025. En ny klimastrategi sætter retningen for, hvordan det skal ske.

byliv

I Fremtiden skal flere kommunale biler køre på el, bygningerne skal være mere energivenlige, vi skal blive endnu bedre til at sortere og genanvende plast og der skal skrues op for vedvarende energikilder som vindkraft og solenergi.

Det er nogle af visionerne i klimastrategi 2020-2030, der skal være med til at sikre, at vi når de ambitiøse mål, Byrådet vedtog i budgettet for 2019:

 • Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025
 • Silkeborg Forsyning A/S skal være CO2-nuetral i 2025
 • Silkeborg Kommune skal nedbringe CO2-udledningen som geografisk område

Det betyder, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 13.500 ton CO2 per år frem mod 2025.  

Otte indsatsområder

Klimastrategien fokuserer på otte områder, hvor vi i de kommende år skal gøre en ekstra indsats for at nå i mål med den grønne omstilling:

 • Energi
 • Bygninger
 • Transport
 • Affald og ressourcer
 • Natur
 • Landbrug og erhverv
 • Vores arbejdsplads
 • Lokalt engagement

Klimastrategien udmøntes i en handleplan, der konkretiserer de enkelte indsatsområder og sætter handling bag dem. Planen forventes at ligge klar i sidste halvdel af 2020. 

Læs klimastrategien her

Lokalt engagement og fælles løsninger

For at vi kan nå i mål med grønne omstilling og nedbringe CO2-udledningen i hele kommunen, skal vi have alle med - borgere, virksomheder, institutioner m.fl. Silkeborg Kommune som virksomhed står alene for ca. to procent af den samlede udledning i kommunen. En stor del af den resterede udledning kommer fra virksomheders produktion og vores forbrug og adfærd som borgere. 

 

Vi er allerede godt i gang med at gøre Silkeborg Kommune grønnere. Vi har bl.a.: 

 • Ansat en klimamedarbejder som den bærende kræft i at føre byrådets vision ud i livet
 • Energioptimeret bygninger for over 100 mio. kr
 • Opført et af verdens største solvarmeanlæg
 • Monteret solceller på tagene af skoler, Rådhuset m.fl., som producerer ca. 10 % af kommunens el-forbrug
 • Skiftet 19.200 gadelys til LED-lys - færdig 2020
 • Skiftet dieselbusser ud med busser, der kører på grøn biogas
 • Opført Danmarks største fosforområde til gavn for dyr, planter og mennesker Genoprettet naturområder med fokus på unikke naturværdier
 • Indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi for tiende år forpligter os til at reducere vores årlige CO2-udledning med 2% hvert år
 • Registeret alle arealer som giftfrie som en del af initiativet Giftfri Have for at fremme vild natur og biodiversitet og beskytte grundvandet

Byrådet vedtog i budgettet for 2019, at:

 • Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025
 • Silkeborg Forsyning A/S skal være CO2-nuetral i 2025
 • Silkeborg Kommune skal nedbringe CO2-udledningen som geografisk område
Det betyder, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal reducere udledningen af drivhusgasser med ca. 13.500 ton CO2 per år frem mod 2025.

Vi har været i dialog med både lokalråd, erhverv, landbrug og ”Det Grønne Råd”. Derudover har vi fået mange gode input, da strategien var i høring i februar 2020.  De mange input er indarbejdet i strategien og tages med i den videre proces.