Selvbetjening og tidsbestilling

Undlad at fodre ænder

Silkeborg Kommune opfordrer til, at man ikke fodrer ænder i naturen. Det kan være skadeligt for både ænderne og vandmiljøet.

Hey! Du der med brødet. And.

Det kan være hyggeligt at fodre ænderne, men Silkeborg Kommune vil alligevel opfordre alle til at lade være. Andefodring har nogle uheldige konsekvenser både for dyrene og vandmiljøet.

Mere mad er lig med flere ænder, og dermed tilføres mere næring til søen og flere ”høm-hømmer”.  Dette giver flere alger i søen, og dermed mere grumset vand. Der bliver arbejdet intensivt på flere fronter, med at gøre vandet i kommunens søer mere rent, både til gavn for naturen og de badende, og hver kilde til forurening der lukkes, betyder noget.