Selvbetjening og tidsbestilling

Hjælp Fisken

Vidste du, at det vand, der løber i regnvandsristene mange steder ikke løber til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer? Her kan det skade fiskene, naturen og vores badevand, hvis det fx indeholder algerens eller sæbe.

Vi vil gerne gøre borgere og virksomheder i Silkeborg kommune opmærksomme på, at det vand, der løber i regnvandsristene i veje, på stier og p-pladser i separatkloakerede områder ikke løber til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer, hvor det kan gøre skade, når det indeholder f.eks. algerens eller sæbe.

Derfor giver vi giver råd om, hvor vand fra bl.a. bilvask og rengøring skal hen, og at regnvandsristen kun er til regnvand og rent vand.

Fem ting du kan gøre

  • Hæld aldrig sæbe, maling eller andre kemikalier i regnvandsristen
  • Aflever rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen eller ring efter miljøbilen på 23 25 03 34
  • Vask din bil i en vaskehal
  • Rens dit tag, dine fliser eller havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier
  • Brug håndvasken eller toilettet til sæbevand og andet beskidt vand

 

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. Læs mere

Se hvad det hele handler om, og hvad du kan gøre for at redde fisken


Vi har særligt fokus på Thorsø

I år har vi særligt fokus på Thorsø ved Virklund, da søen i en årrække har været synligt påvirket af forurening.

Derfor har vi henvendt os til borgere i Virklund og Gjessø, der bor i områder, hvor det vand, der løber i regnvandsristene ender i Thorsø. Sådanne områder kaldes separatkloakerede områder, hvor spildevandet fra toilet og håndvask løber til renseanlægget, mens regnvand løber til vandløbet.

Vil du vide mere?