Selvbetjening og tidsbestilling

Lugt, støj og røg

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder kan være generende. Ved væsentlige gener har Silkeborg Kommune mulighed for at gribe ind via miljøbeskyttelsesloven. Her kan du se, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener.

billede af skorsten med røg

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt eller røg


Indsend en klage over støj, lugt eller røg (NemID)

Hvem kan du kontakte ved støj fra naboen?


Hvis du er generet af støj fra naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning. Hjælper det ikke, og genen stadig er væsentlig, kan du henvende dig her:

  • Ved høj musik eller støjende adfærd: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114.
  • Ved gøen eller hylen fra hunde: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114. 
  • Ved støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse. 
  • Ved mere end almindelig støj fra private motordrevne redskaber, værktøj samt ventilationsanlæg m.m.: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.
  • Ved støj fra husdyrhold, f.eks. høns: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller landbrug@silkeborg.dk.

Støj, lugt og andre miljøgener fra virksomheder


Hvis du er generet af støj, lugt eller andre miljømæssige gener fra en virksomhed, forretning eller lignende, så prøv først selv at kontakte virksomheden for at finde en løsning.

Læs om støj fra virksomheder og om miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Læs Silkeborg Kommunes støjhåndbog

Foldere og information om støj


Publikationer fra Miljøministeriet:

Publikationer fra Silkeborg Kommune:

Støj fra knallert, gokart og lign. på privat: 

Røg fra naboen


Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn m.m., så kontakt først naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Indsend en klage over støj, lugt eller røg (NemID)

Om røg fra brændeovne

Gener fra bygge- og anlægsarbejde


Ved bygge- og anlægsarbejde kan der være gener, fx støj, støv og vibrationer. Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift, som skal overholdes ved bygge- og anlægsarbejder, herunder støjgrænser, regler for underretning mm.