Selvbetjening og tidsbestilling

Lugt, støj og røg

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende. Ved væsentlige gener har Silkeborg Kommune mulighed for at gribe ind via miljøbeskyttelsesloven. Her kan du se, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener.

Indsend en klage over støj, lugt eller røg


Indsend en klage over støj eller lugt (NemID)

Støj fra naboen


Hvis du er generet af støj fra naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning. Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

  • Høj musik eller støjende adfærd: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114.
  • Gøen eller hylen fra hunde: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114. 
  • Støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse. 
  • Mere end almindelig støj fra private motordrevne redskaber, værktøj samt ventilationsanlæg m.m.: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.
  • Støj fra husdyrhold, f.eks. høns: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller landbrug@silkeborg.dk.

Støj, lugt og andre miljøgener fra virksomheder


Hvis du er generet af støj, lugt eller andre miljømæssige gener fra en virksomhed, forretning eller lignende, så prøv først selv at kontakte virksomheden for at finde en løsning. Du kan læse mere om støj fra virksomheder og om miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Læs Silkeborg Kommunes støjhåndbog

Foldere og information om støj


Publikationer fra Miljøministeriet:

Publikationer fra Silkeborg Kommune:

Støj fra knallert, gokart og lignende på privat grund skal overholde reglerne i denne forskrift: 

Røg fra naboen


Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn m.m., så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller virksomhederogjord@silkeborg.dk.

Du kan sende en klage over røgen via dette link. For at kunne udfylde blanketten skal du bruge NemID.

Om røg fra brændeovne


Gener fra bygge- og anlægsarbejde

Ved bygge- og anlægsarbejde kan der være gener, fx støj, støv og vibrationer. Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift, som skal overholdes ved bygge- og anlægsarbejder, herunder støjgrænser, regler for underretning mm.