Selvbetjening og tidsbestilling

Uheld med spild af miljømaterialer

Hvis uheldet er ude, for eksempel hvis olietanken springer læk og olien fosser ud, eller der sker udslip af gylle eller andre forurenende stoffer i miljøet, som kræver umiddelbar hurtig indsats, så ring 112.