Selvbetjening

Olietanke

Udslip af olie fra olietanke kan give store jordforureninger. Der er derfor regler for olietankes placering, alder og om underretning til kommunen

Utæt olietank

Er din olietank utæt skal du straks kontakte og Brand og Redning (89 70 35 99) hvis der er tale om et akut uheld. Ved mindre og ældre spild skal du kontakte Team Virksomheder og Jord (se kontaktinformationer øverst i højre side). Du skal også begrænse skaden ved for eksempelvis at opsamle spild.

Skal du sætte en ny olietank op?

Skal du have en ny olietank til fx fyringsolie eller dieselolie, skal du oplyse det til Silkeborg Kommune 14 dage inden du sætter den nye olietank op. Du skal indsende en tegning, som viser, hvor du vil placere tanken på din ejendom. Du skal sende os en tankattest senest n&