Selvbetjening og tidsbestilling

Har du rotter?

Har du set en rotte, eller har du mistanke om, at der er rotter på din ejendom? Så meld det til os med det samme. Det koster dig ikke noget.

Rotter er skadedyr og smittebærer af farlige sygdomme. Rotter ødelægger hvert år for millioner af kroner. Derfor er det vigtigt at bekæmpe dem hurtigst muligt. Har du set spor efter rotter eller en rotte, så anmeld det med det samme.

Klik her for at anmelde rotter

Læs mere her

Der er flere tegn, du kan være opmærksom på:

 • Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på rotter. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner. 

 • Lyde: Piben og kradsen i vægge, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad vores rottebekæmper afgøre, hvem der er på færde. 

 • Lugt: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

 • Rottelort: Rotter efterlader sig ekskrementer. Rottelorte er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De er spidse i den ene ende. Du kan vurdere ekskrementerne ved at bruge billedet herunder.

Du kan anmelde rotter ved at trykke her.


Hvis du har rotter, kan du anmelde det her.

Har du ikke adgang til en computer, er det muligt at anmelde rotter på telefon 61 14 24 67. Telefontid: Hverdage fra kl. 7–9. Weekender og helligdage fra kl. 8–9.  

Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomsskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv.
Men du skal selv betale for at få udbedret de skader, rotterne forvolder på din ejendom. Det gælder også skader på kloakken. 

Når du har anmeldt, at du har rotter eller mistanke om rotter på din grund, bliver du kontaktet af vores rottebekæmper.

 • Opdager du rotter indendørs i din bolig, i fødevarevirksomheder, i en institution eller lignende, kommer rottebekæmperen samme dag eller senest dagen efter. 
 • Opdager du rotter udendørs eller i erhverv, der ikke er fødevareproduktion, kan du forvente, at rottebekæmperen kommer indenfor 5 dage. I særligt travle perioder kan der gå op til 8 dage.

Rottebekæmperen rykker også ud i weekender og på helligdage, så vi hurtigst muligt får bekæmpet rotterne. 

Det bedste, du kan gøre for at holde rotterne væk, er at forebygge. Og der er meget, du som husejer selv kan gøre.

Et overblik over, hvordan du kan forebygge rotter

 • Foderbræt: Har du et foderbræt til fugle, så sæt det et sted fri for bevoksning og husk at fjerne det foder, fuglene ikke har spist, når dagen er omme.
 • Høns/kaniner: Har du høns eller kaniner, så sørg for at hæve buret/huset 35-40 cm over jorden, så rotten ikke kan grave sig under buret/huset. Sørg også for at holde rotten ude af buret/huset ved at bruge et net af metal med masker der er under 2 cm i diameter. Og så er det en god idé at fjerne overskydende foder inden natten.
 • Kloakken: Tjek, at kloakken et tæt. Huller i græsplænenkan skyldes brud på kloakken, hvor rotterne kommer op til jordkan tiltrække rotteroverfladen.
 • Rod: Undgå bunker af rod på din grund, da rotter elsker gemmesteder.
 • Revner/sprækker: Kig efter revner og sprækker i dit hus, hvor rotterne kan komme ind.
 • Mad: Sørg for at der ikke er noget spiseligt på grunden som rotter kan komme til. Det kan være korn, fuglefoder, æbler eller sovs og kødrester i komposten mm. 
Du kan se små videoer om ovenstående emner på Rotteangreb.dk

Du har mulighed for at vælge en autoriseret privat rottebekæmper til at foretage bekæmpelse af rotter fremfor kommunens rottebekæmpere. Ved privat bekæmpelse af rotteforekomst iværksætter vi ikke bekæmpelse, men du har stadig pligt til at melde det til os, hvis du opdager rotter.

Alle udgifter, der er forbundet med privat bekæmpelse er på din egen regning.

Vi kan til enhver tid overtage den private bekæmpelse. Enten hvis du ønsker det, eller hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter.

Du skal ikke betale noget, når du tilkalder kommunens rottebekæmper. Udgiften til forebyggelse og bekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten.

Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret. Du skal derfor betale for den kommunale rottebekæmpelse, selv om du vælger en privat bekæmper.

I løbet af den kommende planperiode vil Silkeborg Kommune føre et mere aktivt tilsyn med de private bekæmpelsesfirmaer. Herefter vil vi vurdere, hvorvidt Silkeborg kommune fremover vil tillade privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse skal være geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder.

Se listen over firmaer, der foretager privat rottebekæmpelse på mst.dk.