Selvbetjening og tidsbestilling

Fristforlængelse og afdragsordning ved påbud om spildevandsrensning eller kloaktilslutning

Økonomisk trængte borgere kan søge om fristforlængelse på op til 3 år til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til offentlig kloak.

Økonomisk trængte borgere kan søge om fristforlængelse på ikke mindre end 3 år til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til offentlig kloak.

Læs mere om loven på retsinformation

Kvalificerer man sig til ordningen, er man samtidig berettiget til en afdragsordning, hvor forsyningsselskabet etablerer et godkendt spildevandsanlæg, eller sørger for tilslutning til offentlig kloak. Det er valgfrit om man ønsker at benytte sig af afdragsordningen.

Læs mere om bekendtgørelse om afdragsordning mv. på Retsinformation.dk

Har du fået et varsel om påbud eller et påbud burde du være blevet informeret om ordningen. Hvis det ikke er tilfældet, kan det skyldes flere ting:
  • Silkeborg Kommune benytter Digital Post. Tjek derfor din Digitale Post. Er du fritaget fra at modtage Digital Post, bør du have modtaget et brev om ordningen.
  • Kun påbud om forbedret rensning af spildevand (efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1) og påbud om tilslutning til offentlig kloak (miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt.) er omfattet af ordningen. Har du modtaget påbud på grund af uhygiejniske forhold eller påbud om separering af spildevands- og regnvandskloak, kan du desværre ikke benytte ordningen.
  • Kan du nikke ja til ovenstående, men har du ikke modtaget information om ordningen, kan du kontakte Team Vandløb og Søer på spildevand@silkeborg.dk eller telefon 89 70 14 23 for yderligere information.

Hvem kan søge?

Grundejere, hvis husstand har en samlet husstandsindkomst på under 321.563 kroner, med et tillæg for hvert hjemmeboende barn på 41.791 kr., op til 4 børn kan kvalificere sig til ordningen. Formue over 902.600 kr. skal delvist regnes med.