Selvbetjening og tidsbestilling

Færdigmelding af kloak

Alle kloakarbejder på privat grund skal færdigmeldes til Silkeborg Kommune. Læs om de forskellige roller i forbindelse med færdigmelding af kloak

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester, som Sikkerhedsstyrelsen har givet autorisation til at udføre afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jorden i henhold til den gældende bekendtgørelse. 

Læs mere i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Den autoriserede kloakmester har pligt til at færdigmelde afløbsarbejdet til Silkeborg Kommune. Kloakarbejdet kan færdigmeldes ved at udfylde den digitale blanket, som findes i den grønne boks på denne side.

Tre parter med forskellige roller

I forbindelse med kloakarbejder på egen matrikel/grund er der tre parter involveret med forskellige pligter.

Husejerens pligt

Det er husejerens/bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt. Når man benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Inden en husejer indgår aftale om udførelse af kloakarbejde, bør husejer bede virksomheden fremvise dokumentation for, at den dels er autoriseret, dels arbejder efter et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem.

Husejeren skal sørge for, at kloakmester færdigmelder arbejdet til kommunen.

Kloakmesterens pligt

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at installationen er i forsvarlig stand. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.

Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen. Derudover skal kloakmesteren informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevering af reviderede tegninger, der viser installationen.

Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning.

Det er kloakmesters pligt at færdigmelde alt kloakarbejde til kommunen.

Færdigmelding af udført kloakarbejde kan gøres ved at udfylde den digitale blanket, som du finder via dette link. (NemID)

Kommunens pligt

Det er kommunens pligt at oplyse husejere om, at kloakarbejde er autoriseret arbejde og efterfølgende, ved færdigmelding af arbejdet, at sikre sig, at det er udført af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med spildevandsplanen for det pågældende område.