Selvbetjening og tidsbestilling

Private spildevandsanlæg

Silkeborg Kommune skal give tilladelse, før der kan etableres et spildevandsanlæg. Anlægsarbejdet skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Det åbne land er en betegnelse for områder som ikke er kloakerede. Til rensning af spildevand i det åbne land benyttes en række anlægstyper som typisk etableres på den enkelte ejendom. I menuen til højre findes to foldere, hvor du kan læse mere om de enkelte anlægstyper. Ansøgningsskemaer til de enkelte typer spildevandsanlæg findes i menuen til højre. Skemaerne kan printes ud og udfyldes og derefter sendes til Silkeborg Kommune.

Landzonetilladelse til pilerensningsanlæg

Etablering af pilerenseanlæg kræver i visse tilfælde en landzonetilladelse efter planloven. Ønsker du tilladelse til at etablere et pileanlæg, skal du derfor udfylde ansøgningsskema udover ansøgningsskemaet for pileanlæg.

Nedsivningstilladelser

Silkeborg Kommune har vedtaget et sæt retningslinjer for etablering af nedsivningsanlæg, som beskriver hvilke forudsætninger – herunder forundersøgelser – der skal være opfyldt, før der kan meddeles nedsivningstilladelse. Kommunen anbefaler, at du får forhåndsgodkendt en ønsket placering til et nedsivningsanlæg, inden der bliver foretaget sigteanalyse. Resultatet af sigteanalysen skal indtegnes og sendes til Silkeborg Kommune. Skema til optegning af kornkurve findes nederst på siden.

 
Kortmateriale

Når du ansøger om tilladelse til et spildevandsanlæg skal ansøgningen indeholde et oversigtskort, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor anlægget og alle tilhørende komponenter ønskes placeret. Er der tale om et anlæg med udledning af det rensede spildevand (eksempelvis et minirenseanlæg eller beplantet filteranlæg), skal rørføringen, inklusiv drænledninger, fra anlægget til det pågældende vandløb fremgå af kortet. I ansøgningsmodulet Byg og Miljø kan du indtegne anlægget på kort. Du finder ansøgningsmodulet ved at følge links i selvbetjeningsboksen her på siden.

 
Kloakfærdigmelding

Når kloakmesteren har fuldført anlægsarbejdet af et spildevandsanlæg, skal der sendes en kloakfærdigmelding til Silkeborg Kommune. Først når arbejdet er færdigmeldt vil statsafgiften for spildevandsanlæg blive reguleret.