Selvbetjening og tidsbestilling

Spildevand i byer

Alle større byer og en del mindre byområder i Silkeborg Kommune er kloakerede. 

Luftfoto af Søholt Renseanlæg

Kloakerede områder

Et område kan enten være fælleskloakeret eller separatkloakeret. I fælleskloakering løber både spildevand og regnvand i den samme ledning, og det hele ledes til renseanlæg. I separatkloakering løber spildevand og regnvand i hver sin ledning, og kun spildevandet ledes til renseanlæg, mens regnvand ledes til et vandområde eller nedsives.

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som ejes, drives og vedligeholdes af Silkeborg Forsyning A/S. Har du spørgsmål eller problemer med spildevandssystemet skal du kontakte Silkeborg Forsyning A/S

Læs mere hos Silkeborg Forsyning A/S