Selvbetjening og tidsbestilling

Spildevand på landet

I store dele af Silkeborg Kommune, især på landet, er der ikke offentlig kloak. Spildevandet fra ejendomme i de ukloakerede områder skal renses på andre måder.

 

Påbud om forbedret rensning af spildevand fra huse på landet

Udledning af spildevand fra huse på landet kan være medvirkende til, at miljøtilstanden i vandløb og søer er dårlig og ikke lever op til den målsætning, der er bestemt for vandområdet. I kortet kan du se om din ejendom ligger i et opland, der er udpeget til forbedret rensning. Hvis dit hus ligger i et udpeget område og der er udledning af spildevand til vandområder, vil du kunne forvente at få et påbud om at etablere et nyt spildevandsanlæg.

Ombygning eller ændring af eksisterende spildevandsforhold kræver tilladelse

For huse, der ligger uden for et område med særlige rensekrav, kan der også blive stillet krav om ændring af spildevandsforholdene. Hvis du for eksempel bygger om eller til, eller bygger nyt hus, stiller Silkeborg Kommune normalt krav om, at der skal etableres et nyt, godkendt spildevandsanlæg.

Bundfældningstank er ikke nok

På mange ejendomme på landet udledes spildevand fra bundfældningstanken (septiktanken) direkte til vandløb, søer eller dræn. Bundfældningstanken fjerner større partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer, men samlet set fjerner de kun en lille del af de forurenende stoffer i spildevandet. Rensning af spildevandet i en bundfældningstank er derfor ikke tilstrækkeligt.