Selvbetjening og tidsbestilling

Spildevandsplan

Silkeborg Kommunes spildevandsplan er grundlaget for spildevandshåndteringen.

Regnvandsbassen i Tisdalen
Spildevandsplanen for Silkeborg Kommune beskriver kommunens planlægning inden for spildevandssektoren, og er lovgrundlaget for Silkeborg Kommunes forvaltning af spildevandsområdet. Planen beskriver blandt andet, hvor der forventes at blive udført spildevandsanlæg, som for eksempel kloakering af ejendomme på landet.

Herudover viser planen:
  • Kloak- og regnvandsledninger
  • Spildevandsudløb og regnvandsudløb
  • Placering af regnvandsbassiner
  • Eksisterende og planlagte kloakerede områder (kloakoplande)
  • Kloakeringstype (fælleskloak eller separatkloak)

Hvis kommunen beslutter, at et område skal kloakeres, er der tilslutningspligt for de ejendomme, der ligger inden for området.  Det gælder også hvis kommunen beslutter, at et område skal gå fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Se kortmateriale på spildevandsplanens hjemmeside