Selvbetjening og tidsbestilling

Aktuelt om alger i badevand

Hver sommer sker der opblomstring af mikroskopiske alger i søerne, men det varierer meget fra sø til sø, hvor kraftig algevæksten bliver.

I nogle søer bliver vandet ofte uklart og kan minde om grøn, rød eller brun maling. Langs bredderne kan der samle sig bræmmer af rådnende alger og snavset skum. Risikoen for masseopblomstringer af alger i badesøerne er størst i Hinge Sø, Bryrup Langsø, Thorsø og søerne i Gudenåens hovedløb. I vinterperioden kan der opstå plamager eller et rødt lag af alger i Almindsø. Visse alger kan være giftige, og kommunen fraråder badning, hvis der er mange alger.

Herunder er en oversigt over de badesteder, hvor badning er - eller har været - frarådet i 2020.

Hvis tabellen er tom er det fordi, kommunen endnu ikke har frarådet badningen i 2020 i nogen af vores badesøer.

Badested  Badning frarådet Frarådning ophævet Begrundelse for frarådning
       
       

Bemærk, at algeopblomstringer kan opstå meget hurtigt, og der kan være opblomstringer, som kommunen ikke er opmærksomme på. Man bør derfor aldrig bade, når vandet er så uklart, at det ikke er muligt at se sine tæer, når man står i vand til knæene.

Silkeborg Kommune fører kontrol med badestederne i kommunen. Den hygiejniske kvalitet (indholdet af tarmbakterier) kontrolleres flere gange om året.  

Du kan se resultat af undersøgelserne på siden 'Badesteder'..

Der er meget sjældent problemer med den hygiejniske badevandskvalitet i Silkeborg Kommune.

Hvad er risikoen?

De fleste alger er uskadelige, og selv de få giftige arter, der optræder er ofte harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. I meget sjældne tilfælde kan algerne dog danne ubehagelige og endog farlige giftstoffer, som det ikke er muligt at varsle om på forhånd. Kraftig algevækst hæver søvandets pH-værdi og kan i svære tilfælde medføre hudgener hos badende.

Ikter i badevand

Der kan forekomme ikter i badevand, som kan forårsage ”Svømmers kløe”. Svømmers kløe skyldes en mikroskopisk parasit, en såkaldt ikte, der, på dens vej mellem snegle og vandfugle, tager fejl af fugl og menneske og forsøger at bore sig ind i huden. Det er ufarligt, men kan give voldsom kløe og udslæt.

Se indslag fra TV2 Østjylland om ikter.

Baderåd

Selvom badevandskvaliteten kontrolleres løbende, bør du følge fire enkle baderåd i relation til alger:

  • Se efter, om der er opsat skilte, som fraråder badning.
  • Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. 
  • Lad ikke børn og dyr lege i vand med kraftig skum- eller algeforekomst, heller ikke selv om vandet er klart længere ude. 
  • Lad ikke husdyr drikke eller bade i vand, der er farvet af alger

Læs desuden Danmarks Miljøundersøgelsers pjece om blågrønalger i badevand